Hur påverkar EU:s skogspolitik Sveriges kommuner och regioner? Hur ser Sverige på EU:s skogspolitik? Det är frågor som diskuterades under det kunskapswebbinarium som Central Sweden European Office anordnade med North Sweden European Office, Småland Blekinge Halland South Sweden European Office och Region Värmland European Office den 2 juni 2022.

Den 2 juni arrangerade de regionala EU-representationskontoren för för North Sweden, Region Värmland, Central Sweden och Småland Blekinge Halland South Sweden ett webbinarium för att diskutera nuläget och utsikter för EU:s skogspolitik. Det blev intressanta diskussioner mellan lyssnarna och inbjudna aktörer från EU-arenan, nationell och regional nivå.

Många frågor till representant från EU-kommissionen
Gölin Carina Christensen, skogsresurs på North Sweden och moderator under webbinariet, hälsade alla välkomna och introducerade den första talaren, Stefanie Schmidt som arbetar med skogsfrågor vid EU-kommissionens generaldirektorat för miljöfrågor. Schmidt lade i sitt inledande fördrag tonvikt på att EU:s skogsstrategi är till för att balansera den ökade efterfrågan på skogsvaror och att bevara skogars biodiversitet. Hon påpekade dock att det övergripande målet är att säkerställa större och friskare skogar än vad vi har idag. Flera intressanta åhörarfrågor ställdes till Schmidt vilket blev ett tillfälle att lyfta det svenska perspektivet på skogsbruk.

Samtal med Sveriges förhandlare i ministerrådet för skogsdirektiv gällande markanvändning och förnybarhet
Näst på tur var representanter från Sveriges ständiga representation vid EU. Jorid Hammersland, miljöråd, berättade om förhandlingarna kring land use, land-use change and forestry (LULUCF) som handlar om markanvändning och anger krav på nettoinlagring av kol i mark och växtlighet samt träprodukter. Hon informerade att regeringen lägger fokus på att lyfta subsidiaritetsprincipen och att de ser ett aktivt skogsbruk som en viktig del i klimatarbetet.  

Rasa Engstedt som är energiråd, redogjorde därefter om Sveriges syn på direktivet för förnybar energi (REDIII). Hon menade att det nu finns ett erkännande av bioenergins roll inom EU och att den rådande energikrisen möjligen är en öppning för att lyfta skogligbiomassa som ett alternativ.  

Perspektiv från regioner och EU-parlamentariker
Under den andra delen av webbinariet diskuterade representanter från regional nivå de potentiella effekterna av EU:s skogspolitik på regional utveckling. Samtliga talare uttryckte behovet att tidigare vara med i utformningen av EU-politiken och vikten av att visa på hur svenskt skogsbruk fungerar idag. Panelen bestod av Stina Höök (M) från Region Värmland och Per Eriksson (C) från Jönköpings län samt regionpolitikerna, tillika ledamöter i Europeiska regionkommittén, Åsa Ågren Wikström (M), Region Västerbotten och Birgitta Sacrédeus (KD), Region Dalarna.

Avslutningsvis diskuterade Europaparlamentarikerna Pär Holmgren (MP) och Jessica Polfjärd (M) sin syn på avgörande frågor för EU:s skogspolitik och vad som bör hända härnäst. Båda visade på stort engagemang och skilda ståndpunkter som bidrog till en mångsidig debatt. 

Kort bakgrundsinformation om EU:s skogspolitik
I juli förr året lanserade kommissionen EU:s skogsstrategi till 2030, som har stort fokus på bevarande, återskapande och skydd av skog, framför produktion. Flera lagförslag, såsom LULUCF som rör växthusgasutsläpp och kolsänkor och direktivet för förnybar energi (REDIII) som rör hållbarhetskriterier för bioenergi och -bränslen, baseras på strategin och dessa förslag kan innebära stora förändringar för svenskt skogsbruk.

Ungefärlig tidsangivelse i parentes.

Välkomna: Moderator Carina Christiansen, North Sweden European Office (00:00:00 – 00:08:30)
Översikt av EU:s skogspolitik: Stefanie Schmidt, Policy Officer – Skog vid EU-kommissionens generaldirektoratet för miljöfrågor (00:08:3000:29:30)
Hur ser Sverige på LULUCF? Jorid Hammersland, miljöråd vid Sveriges ständiga representation vid EU (00:29:3000:46:30)
Hur ser Sverige på delarna om skoglig biomassa i direktivet för förnybar energi (REDIII)? Rasa Engstedt, energiråd vid Sveriges ständiga representation vid EU (00:46:3001:02:00)
Paus (01:02:0001:10:00)
Hur påverkar EU:s skogspolitik regionerna? Åsa Ågren Wikström (M), Region Västerbotten, Birgitta Sacrédeus (KD), Region Dalarna, Stina Höök (M), Region Värmland, Per Eriksson, Jönköpings län (01:10:0001:36:00)
Vilka är det viktigaste frågorna i EU:s skogspolitik och vad händer nu? Europaparlamentariker Pär Holmgren (MP) och Jessica Polfjärd (M) (01:36:0002:02:00)

Mer information:
Central Swedens nyhet om EU:s skogsstrategi: EU:s nya skogsstrategi presenterad
Region Dalarnas positionspapper om EU:s skogsstrategi
Region Gävleborgs positionspapper om EU:s skogspolitik
Region Örebro läns positionspapper om EU:s skogsstrategi

Slutligen, ett poddtips! I Skogsforums podcast Skogsfredag, avsnitt nr 166 kommenteras också webbinariet. Finns att lyssna på här och nedan via Spotify.

Extra tack till Hanna Bergman, trainee på North Sweden European Office för nyhetsartikeln.

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92