Som en del av Europaparlamentets kampanj Den här gången röstar jag, som syftar till att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019, har Europaparlamentet lanserat hemsidan Det här gör EU för mig. På hemsidan presenteras exempel på EU i min region, EU i mitt liv samt information om aktuella frågor på EU-nivå.    

Europaparlamentet har lanserat en ny hemsida för att sprida information om hur EU påverkar EU-medborgare, bland annat genom att informera om EU-finansierade projekt i europeiska regioner och annan typ av EU-stöd som påverkar varje enskild EU-medborgare. Hemsidan är en del av Europaparlamentets kampanj Den här gången röstar jag inför Europavalet 2019, som syftar till att öka valdeltagandet och förståelsen för EU.

På hemsidan kan man få information om följande:

  • EU i min region visar på EU-stöd för regional utveckling och erbjuder besökaren 1 400 texter om EU:s politiska påverkan i städer och regioner. Alla Central Swedens medlemsregioner finns representerade med goda exempel på denna sida.
  • EU i mitt liv visar på olika former av EU-stöd till individer och samhällsgrupper och erbjuder besökaren 400 texter med ett individperspektiv som berör såväl professionellt som privat. Där exempelvis studenter, personer på vårdhem, tågresenärer med nedsatt rörlighet och kvinnor i mansdominerade branscher uppmärksammas särskilt.
  • I fokus erbjuder besökaren 24 texter och översikter om EU:s pågående politiska arbete inom en rad olika områden som spänner ifrån jämställdhet och industripolitik till digital utveckling och energiförsörjning.

På sidan EU i min region presenteras goda exempel från Central Swedens medlemsregioner:

  • Region Dalarna

Bland annat uppmärksammas projektet Win-Win och Trästad 2012.

  • Region Gävleborg

Här uppmärksammas bland annat Smak av Gävleborg och Ung i Gävleborg.

  • Region Örebro län

Exempelvis uppmärksammas Scandria2Act och Tentacle.

För mer information

Följ informationsförmedlingen kopplat till Den här gången röstar jag via #EUandMe på Europaparlamentets Instagram här.

Läs mer om vad EU gör för dig lokalt och regionalt på den nya hemsidan genom att klicka här.

Läs Central Swedens artikel om Europaparlamentets kampanj inför Europavalet 2019 här.