Utvärdering av EU:s transportpolitik 2011–2018

En utvärdering av EU:s vitbok om transporter från 2011 har nu öppnats av EU-kommissionen. Utvärderingen ämnar samla in synpunkter om EU:s vitbok om transporter för vidare arbete med EU:s transportpolitik.

EU-kommissionen har öppnat en utvärdering om ändamålsenlighet på EU:s vitbok om transporter från 2011. Utvärderingen fokuserar att utvärdera:

  • Borttagande av hinder inom EU:s inre transportmarknad
  • Främja innovation inom området
  • Förbättra infrastrukturen
  • Minska utsläpp

Utvärderingen och de åsikter som lämnas in kommer att användas i EU-kommissionens fortsatta arbete med utvecklandet av transportpolitiken. Synpunkterna som lämnas in kommer att sammanfattas i en rapport från EU-kommissionen där det fortsatta arbetet kommer att motiveras utifrån de synpunkter som lämnas in. Då synpunkterna kommer att publiceras på EU-kommissionens hemsida måste de följa reglerna för inlägg.

Utvärderingen kommer vara tillgänglig 7 februari 2019 – 7 mars 2019.

 

Mer information

Länk till utvärderingen

Reglerna för inlägg

2019-02-11T17:52:30+00:00 2019-02-11|