EU-kommissionen har mottagit pris för deras arbete kring cirkulär ekonomi under World Economic Forum i Davos, Schweiz. Priset tilldelas EU-kommissionen för det ambitiösa arbete man gjort för att övergå till en cirkulär ekonomi. Priset mottogs av EU-kommissionärerna Jyrki Katainen samt Karmenu Vella. Kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi är en viktig del i EU:s långsiktiga klimatstrategi till 2050.

Under World Economic Forum (WEF) i Davos, som årligen går av stapeln i januari, fick EU-kommissionen ta emot 2019-års pris inom cirkulär ekonomi: offentlig sektor. Priset delades ut inom initiativet The Circulars av WEF och The Forum of Young Global Leaders (YGL), för EU-kommissionens arbete med att främja och öka takten i övergången till en cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekonomin ska minska utsläppet av växthusgaser samtidigt som den möjliggör utveckling i form av nya jobb, tillväxt och investeringar. De planerade åtgärderna som kommissionen presenterade 2015 är till största del redan uppfyllda och arbetet fortgår med att uppfylla resterande delar av åtagandena.

Priset mottogs av kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen tillsammans med kommissionären för miljö, havs- och fiskerifrågor Karmenu Vella. Båda har varit viktiga för utvecklandet av paketet om cirkulär ekonomi tillsammans med kommissionen förste vice-ordförande, Frans Timmermans och kommissionären för den inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, Elżbieta Bieńkowska.

EU-strategin för plast är en av EU-kommissionens åtgärder för att kunna övergå till en cirkulär ekonomi. 2015 kom kommissionen med ett paket innehållandes en heltäckande strategi ämnad att föra EU in i en cirkulär ekonomi. Paketet är en del i det förslag som EU-kommissionen nyligen presenterade kring hur EU ska bli den första stora ekonomin att bli klimatneutral år 2050. Strategin presenterades i november 2018 under namnet En ren jord åt alla – en strategisk långsiktig vision för en blomstrande, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi till 2050.

 

Mer information

EU-kommissionen vinner pris inom cirkulär ekonomi

Långsiktiga klimatstrategin:

Paketet om cirkulär ekonomi: