Den 10 september höll EU-kommissionens tillträdande ordförande en presskonferens där det tillkännagavs vilka portföljer de nominerade kommissionärerna föreslås ansvara för under mandatperioden 2019. De nominerade kommissionärerna och dess portföljer måste formellt godkännas av Europaparlamentet och det Europeiska rådet innan de kan påbörja arbetet i den nya kommissionen den 1 november 2019. 

Under en presskonferens den 10 september 2019 meddelade EU-kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen vilka ”portföljer”, det vill säga tematiska områden, respektive nominerad kommissionär föreslås ansvara för under mandatperioden 2019 – 2024. De nominerade kommissionärerna och deras portföljer måste formellt godkännas av Europaparlamentet och Europeiska rådet innan de kan påbörja arbetet i den nya kommissionen den 1 november 2019.

De tre verkställande viceordförandena föreslås bli:

  • Frans Timmermans från Nederländerna föreslås bli ansvarig för den nya gröna given som är ett av de sex övergripande ambitionerna i von der Leyens politiska riktlinjer.
  • Margrethe Vestager från Danmark föreslås bli ansvarig för den övergripande ambitionen om ett Europa rustat för den digitala tidsåldern.
  • Valdis Dombrovskis från Lettland föreslås bli ansvarig för den övergripande ambitionen om en ekonomi för människor.

Några av de andra kommissionärerna i kollegiet, med koppling till Central Swedens bevakningsområden, är:

  • Mariya Gabriel från Bulgarien som föreslås bli ansvarig för innovation och ungdom (vilket omfattar ansvaret för DG RTD, DG EAC och JRC).
  • Kadri Simson från Estland som föreslås bli ansvarig för energi (vilket omfattar ansvar för DG ENER).
  • Virginijus Sinkevičius från Litauen som föreslås bli ansvarig för miljö och hav (vilket omfattar ansvar för DG ENV och DG MARE).
  • Rovana Plumb från Rumänien som föreslås bli ansvarig för transport (vilket omfattar ansvar för DG MOVE).
  • Elisa Ferreira från Portugal som föreslås bli ansvarig för sammanhållningspolitiken (vilket omfattar ansvar för DG REGIO och ett nytt generaldirektorat för stöd till strukturella reformer).
  • Ylva Johansson som föreslås bli ansvarig för inrikesfrågor (vilket omfattar ansvar för DG HOME)

 

För mer information
Läs hela Kommissionens pressmeddelande här
Se lista över kommissionärernas föreslagna portföljer och ansvar för generaldirektorat här