TRIMIS – Ett nytt verktyg för att analysera transportinnovationer

Kommissionen har lanserat en databas kallad TRIMIS som ska hjälpa forskare och beslutsfattare att identifiera de mest effektiva innovationerna inom transportsektorn. Verktyget är en del av transportstrategin ’Europa på väg’ och ska hjälpa till att skapa ett effektivare och mer integrerat transportsystem inom Europa.

Kommissionen har lanserat ett verktyg för att analysera hur effektiv ny innovation har varit inom den europeiska transportsektorn. Verktyget kallas TRIMIS (Transport Research and Innovation Monitoring and Information System) och består av en databas med ett stort antal projekt på europeisk (föregående programperioders forskningsprogram FP4-7 och Horisont 2020), nationell och internationell nivå. TRIMIS hjälper såväl forskare som beslutsfattare inom transportområdet att identifiera de innovationer som påvisar störst potential och europeiskt mervärde. TRIMIS inkorporerar och ersätter Transport Research & Innovation Portal (TRIP).

Forskningsprojekt inom transportsektorn kommer att genomföras inom ramen för STRIA:s (Strategic Transport Research and Innovation Agenda) sju färdplaner. STRIA:s färdplaner antogs i samband med att Kommissionen i maj 2017 lanserade en långsiktig strategi, ’Europa på väg’, för att förse Europa med konkurrenskraftig, ren och sammankopplad rörlighet till 2025. TRIMIS kommer nu kunna användas för att analysera effektiviteten hos olika forsknings- och innovationsprojekt inom transport och därmed stödja genomförandet av STRIA:s färdplaner.

Om STRIA
STRIA sammanlänkar transportsektorn med energisektorn och utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Den utgör en viktig komponent inom Energiunionens femte dimension, forsknings- och innovationsinriktad konkurrenskraft, och ska i samarbete med medlemsstater och intressenter inom transportområdet etablera gemensamma prioriteringar och lansera innovativa sätt att nå Energiunionens långsiktiga målsättningar. STRIA ska fastställa de steg som måste tas för att stödja och påskynda forskningsprocessen, innovationen och lanseringen av ny transportteknologi.

STRIA bygger vidare på och integrerar sju tematiska forskningsområden inom transport:

  1. Elektrifiering;
  2. Alternativa bränslen;
  3. Fordonsdesign och tillverkning;
  4. Sammanlänkad och automatiserad transport;
  5. Transportinfrastruktur;
  6. Nätverks- och trafikhanteringssystem;
  7. Smarta transport- och mobilitetstjänster.

 

För att använda TRIMIS databas, klicka här.
För att läsa mer om STRIA, klicka här.
För att läsa mer om ’Europa på väg’, se vår tidigare nyhet.

2017-10-09T11:25:19+02:00 2017-10-09|