Vårterminens praktikanter, Papola Sadik och Johan Fröding, gör sin sista dag på kontoret fredag 7 juni. Papola och Johan har under terminen ansvarat för kontorets informationsförmedling samt bistått handläggarna i det strategiska arbetet inom Central Swedens prioriterade bevakningsområden. Johan har under praktiken bland annat kartlagt Gävle hamns möjligheter i det transeuropeiska transportnätverket, och Papola har sammanställt information om initiativ kopplade till de regioner som riskerar att hamna i de så kallade medelinkomstfällan. I sommar ska Papola åka till Seoul, Sydkorea, för ett sommarutbyte vid Korea University, och Johan, som är en hängiven cykelfantast, kommer att ägna en stor del av sommaren åt cykling.

Fredag den 7 juni gör vårterminens praktikanter Papola Sadik och Johan Fröding sin sista dag på Central Sweden. Papola och Johan har under terminen ansvarat för kontorets informationsförmedling, skrivit nyhetsartiklar, deltagit i workshops, seminarier samt föreläsningar, arbetat med strategisk extern kommunikation och hjälpt kontoret med olika administrativa uppgifter.

Papola och Johan har även bistått kontorets handläggare i det strategiska arbetet inom Central Swedens prioriterade bevakningsområden. Johan har jobbat mycket med energi och hållbarhet samt transportfrågor och under praktiken har han bland annat kartlagt Gävle hamns möjligheter i det Transeuropeiska transportnätverket. Han har också hjälp till att planera och boka in möten för en av vårens korttidstjänstgörare på Central Sweden och bevakat ett stort antal evenemang och konferenser kopplade till hans bevakningsområden.

Papola har varit involverad i bevakningsområdena forskning och innovation samt sammanhållningspolitiken och även bistått Vanguardinitiativets sekretariat och nätverkets arbetsgrupp för kommunikation. Papolas fördjupningsuppgift handlar om medelinkomstregioner och specifikt de regioner som riskerar att hamna i medelinkomstfällan, som bland annat Norra Mellansverige har klassificerats som av EU-kommissionen. Utöver detta har Papola utformat en kommunikationsstrategi för sociala medier och arbetat för att öka Central Swedens synlighet på olika kommunikationskanaler.

I sommar ska Papola åka till Seoul, Sydkorea, för ett sommarutbyte vid Korea University och till hösten planerar hon att påbörja ett masterprogram i statsvetenskap.

Central Swedens medarbetare samlade. Från vänster: Eva Björk, David Erlandsson, Papola Sadik, Johan Fröding och Johanna Bond.

Johan, som är en hängiven cykelfantast, kommer att ägna en stor del av sommaren åt cykling, därefter planerar han att ta steget ut i arbetslivet med hans kandidatexamen i Europakunskap i bagaget som han nyligen erhållit från Göteborgs universitet.

Central Sweden vill rikta ett stort tack till Papola och Johan för deras fantastiska arbete under praktikterminen och önska dem ett stort lycka till i framtiden!