Den 27 juni 2018 anordnade SveReg, de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting, SKL, en konferens för att diskutera EU:s nästa långtidsbudget (Multiannual Financial Framework/MFF) och dess inverkan på regional och lokal utveckling i nästa programperiod utifrån ett antal olika politikområdesperspektiv, inför de nu stundande förhandlingarna. Flera representanter från Central Swedens medlemsregioner fanns på plats i Bryssel för att delta konferensen och Central Sweden deltog i arbetsgruppen som organiserade konferensen. Drygt 150 deltagare från samtliga svenska regioner deltog på konferensen.

Under en heldagskonferens den 27 juni diskuterades regional och lokal utveckling i relation till EU:s nästa långtidsbudget. Representanter från bland annat EU-kommissionens ordförande Junckers kabinett, regionalkommissionär Cretus kabinett, Europaparlamentet, European Policy Centre (EPC), Finansdepartementet, Statsrådsberedningen och den regionala tankesmedjan CPMR var på plats för att ifrån olika perspektiv borra i de olika budskapen i kommissionens förslag till ny långtidsbudget och vad de förväntas innebära för lokal och regional nivå i nästa programperiod. Även statssekreterare Elisabeth Backteman från Näringsdepartementet deltog på konferensen. Konferensen arrangerades SveReg, bestående av samtliga svenska stads- och regionkontor tillsammans med SKL. Central Sweden ingick i arbetsgruppen som arrangerade konferensen, tillsammans med Brysselkontoren för Region Skånes, Småland-Blekinge-Halland, Västragötalandsregionen samt kommunförbundet Skåne.

Ss Backteman

Det övergripande temat för konferensen var “Hur påverkar EU:s flerårsbudget den regionala och lokala utvecklingen och vilka är alternativen för framtiden?” och förmiddagspasset ägnades år en övergripande analys av långtidsbudgeten; de stora dragen, visionerna och de politiska budskap som kan läsas ut ur kommissionens förslag. Representanter från ordförande Junckers kabinett och regionalkommissionär Cretus kabinett stod tillsammans med tankesmedjan European Policy Centre (EPC) för den övergripande analysen av budgetförslaget. Därefter följde kommentarer från representanter från tre av kommissionens generaldirektorat om vad som kan förväntas av programförslagen för sammanhållningspolitiken (DG REGIO), forskning- och innovationsområdet (DG RTD) samt utbildningsområdet (DG EAC).

Svensk nationell nivå var brett representerad med representanter från Näringsdepartementet, Finansdepartementet och Statsrådsberedningen, för att beröra regeringens utgångspunkter och positioner inför långtidsbudgetförhandlingen. De gav, från sina respektive horisonter, en enad bild av Sveriges hållning i budgetförhandlingen, men på samma gång sina perspektiv på arbetet framöver, hur arbetet kommer att organiseras från svensk sida, vilka utmaningar som står för dörren och vad vi kan förvänta oss av de kommande förhandlingarna.

Från SveRegs sida ser vi konferensen som en viktig del i dialogen mellan nationell och regional nivå inför programperioden 2021–2027 och som en fortsättning på den positiva dialog som fördjupats under våren 2018 genom de regionala dialogkonferenserna som genomförts runt om i landet. Det var stort intresse för konferensen och drygt 150 deltagare från samtliga svenska regioner, varav ett stort antal ordföranden för regioner och städer, regionala utvecklingsdirektörer och andra högre tjänstemän deltog på konferensen.

SveReg arbetar just nu med minnesanteckningar från konferensen som inom kort kommer att sändas ut till konferensens deltagare. Ta kontakt med Central Sweden om du önskar få tillgång till anteckningarna.