Dialogen mellan regionkontor och Europaparlamentet stod på agendan under SveReg:s möte med delegationen från Europaparlamentets utredningstjänst den 20 januari 2020. Under mötet diskuterades möjligheter till utökat samarbete och informationsutbyte.

Central Sweden tillsammans med de andra svenska regionkontoren (SveReg) hade den 20 januari 2020 ett möte med Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS) via deras enhet Linking the Levels Unit (LINK). Enheten arbetar med sammanlänkning av politiskt beslutsfattande på olika nivåer och har i nuläget fokus på att koppla ihop Europaparlamentet med regionala styren runt om i EU.

Under mötet uppmuntrades de svenska regionerna att skapa ett systematiskt samarbete med LINK och EPRS genom utbyte av information, publikationer och positionspapper inom olika policyområden. Samarbetet skulle ge de svenska regionerna möjlighet att bistå EPRS i arbetet med framtagning av information till Europaparlamentets utskott. Information som efterfrågas av regionerna är bland annat vilka frågor som är prioriterade och hur agendan ser ut för framtida regionalt EU-arbete.

Mötet tog plats i Nordic House och finns att läsa om i EPRS:s interna nyhetsbrev från den 5 februari 2020.

Mer information
För att komma till EPRS:s nyhetsbrev, klicka här.
För mer information, besök EPRS:s hemsida.