Fyra svenska Europaparlamentariker deltog i Göteborg stad och Västra Götalandsregionens Brysselkontors frukostdebatt på temat Nytt Europaparlament, nya förutsättningar, vad betyder det för Sveriges städer och regioner?  i samband med den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) i Bryssel. Frågor som väckte stor debatt var den nya kommissionens prioritering kopplat till ”den europeiska livsstilen”, frågor kring prioriteringar för EU-budgeten i stort med särskilt fokus på sammanhållningspolitiken och diskussion kring hur stort inflytande EU egentligen bör ha över svenska regioner.

I samband med den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) bjöd Göteborg stad samt Västra Götalandsregionens Brysselkontor in till en frukostdebatt på temat Nytt Europaparlament, nya förutsättningar, vad betyder det för Sveriges städer och regioner? I debatten deltog de fyra svenska Europaparlamentarikerna Erik Bergkvist (S), Malin Björk (V), Jessica Stegrud (SD) och David Lega (KD). Av de fyra ledamöterna är det endast Malin Björk som har tidigare erfarenhet av arbetet i Europaparlamentet.

Debatten inleddes med en diskussion om EU-kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen och hennes föreslagna kollegium. Generellt sett var de deltagande debattörerna positiva till von der Leyens ordförandeskap, även om Malin Björk som representerar partigruppen Europeiska enade vänstern påpekade att partigruppen har haft en kluven inställning, bland annat på grund av att von der Leyens klimatpolitik inte har setts som tillräckligt ambitiös, samt på grund av faktumet att hon valdes med svag majoritet. Debattörerna var dock överens om att den föreslagna nya organiseringen av kommissionärernas uppdrag, där bland annat tre kommissionärer föreslås bli exekutiva viceordföranden, och frågor kring vad deras roll de facto kommer att innebära, har skapat en otydlighet.

En fråga som väckte mycket engagemang handlade om von der Leyens prioritering att ”skydda den europeiska livsstilen”. Uppdragsbeskrivningen för kommissionärskandidaten och vice-ordföranden Margaritis Schinas har varit kontroversiell, och vissa har läst in en högerpopulistisk anda i formuleringen. Björk, med stöd av Erik Bergkvist, höll med om att formuleringen är problematisk och menade att uttalandet ligger i linje med uttalanden från exempelvis Victor Orban om att skydda den nationella kulturidentiteten och det kristna arvet istället för att bejaka mångkultur. Bergkvist menade dock att man inte bör fastna i en diskussion om begreppet utan utgå ifrån att denna prioritering baseras på artikel 2 i EU-fördraget som beskriver EU:s grundläggande värden. David Lega och Jessica Stegrud försvarade prioriteringen och menade att man i formuleringen bör läsa in demokrati och rättvisa. Lega underströk att de europeiska värderingarna är förutsättningen för unionens sammanhållning och att det ytterst handlar om att samtliga medborgare i EU ska behandlas värdigt.

EU:s roll för den regionala utvecklingen stod också på agendan. Bergkvist menade att för att nå utveckling i alla EU:s regioner och för att medborgarna ska känna att EU-samarbetet gör nytta för dem krävs investeringar i infrastruktur, regionalstöd och sammanhållning. Uppfattningen delades inte av Stegrud, som menade att den önskade effekten inte uppnås av investeringar i strukturfonderna inom vilka Stegrud menade att risken för korruption är hög. Lega framhöll vikten av subsidiaritet i EU, och att EU inte bör ta över jobb som medlemsstaterna själva har kompetens att genomföra. Bergkvist bemötte detta med att EU:s struktur på många sätt ger regionerna mer inflytande att påverka regional utveckling än vad medlemsstaterna själva erbjuder regionerna.

Marcus Holmberg Stolte, kontorschef på Sveriges kommuner och landstings Brysselkontor, sammanfattade debatten och välkomnade en öppen dialog mellan den lokala och regionala nivån och Europaparlamentet.