Sverige befäster sin position som mest framträdande inom innovation i Europa. Detta framgick när de årliga internationella mätningarna för innovation i Europa presenterades.

Den 22 september publicerade EU-kommissionen ”European Innovation Scoreboard” (EIS), vilket är den årliga mätningen av innovation, och precis som förra året toppar Sverige listan över alla Europas länder när det kommer till innovationsgrad. Sverige betraktas som en innovationsledare i sammanhanget med länder som Finland, Belgien, Danmark och Nederländerna strax bakom sig. Rapporten visar att nästan alla EU-länder har ökat sin prestation men också att gapet mellan innovationsledare och mindre utvecklade innovationsländer består. Detta så kallade innovationsgap är något som adresseras i en ny Europeisk agenda för innovation som Central Sweden rapporterat om tidigare.

European Innovation Scoreboard (EIS)
European Innovation Scoreboard är en komparativ analys som illustrerar både styrkor och svagheter hos nationella innovationssystem och strävar efter att hjälpa länder att identifiera områden där det finns förbättringspotential. Syftet med EIS är att redogöra för innovationsgraderna i EU-länder, andra europeiska länder och regioner som angränsar till EU. Rapporten delar in de utvärderade länderna i fyra olika kategorier: innovationsledare (1), starka innovationsländer (2), moderata innovationsländer (3) och framväxande innovationsländer (4). Enligt statistiken nedan är Sverige det mest innovationsdrivande landet i Europa, även om Finland har minskat avståndet i årets mätning.

Utvecklingen av den svenska innovationsgraden
I Sverige har den nationella innovationsgraden ökat med 10.5% de senaste sju åren och i jämförelse med innovationsgraden 2021 visar årets mätning en ökning på 1.7%. Rapporten lyfter bland annat fram livslångt lärande och utländska doktorander som Sveriges styrkor i sammanhanget samtidigt som resursproduktivitet och det statliga stödet till näringslivets forskning- och innovationsarbete identifieras som några av svagheterna. Sveriges innovationsgrad ökade som mest under 2020 på grund av en substantiell ökning av produktinnovationer hos små och medelstora företag och försäljning av innovativa produkter.

De svenska regionernas placeringar
Årets upplaga av den regionala analysen av innovationsgrader i Europa har inte släppts ännu, men Central Sweden kommer att publicera ytterligare en artikel när den regionala rapporten finns tillgänglig.

Bakgrund
Sedan 2001 har European Innovation Scoreboard illustrerat den starka innovationsanda som finns inom EU och jämfört den med andra betydelsefulla aktörer. Mellan 2015 och 2022 har EU förbättrat sin globala position i innovationsarbetet och står sig väl i jämförelse med andra starka innovationsländer som Australien, Kanada, Sydkorea och USA. Precis som förra året består årets sammanställning av 32 indikatorer grupperade under 12 olika dimensioner, exempelvis attraktiva forskningssystem, investeringar i forskning och innovation, och användning av informationsteknologier.

Mer information:
Läs mer om European Innovation Scoreboard på EU-kommissionens hemsida
Läs mer om EU-kommissionens nya europeiska agenda för innovation
Ladda ner den fullständiga versionen av en ny europeisk agenda för innovation
Läs mer om kommande event under den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC)

Kontaktperson på Central Sweden
Lukas Nygårdh
Informationsansvarig

+32 496 30 69 55

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75