Den 23 till den 26 maj är det Europaparlamentsval i EU. I Sverige sker valet söndagen den 26 maj men svenska EU-medborgare har sedan den 7 maj kunnat förtidsrösta i valet. Central Swedens medarbetare har i olika nyhetsinslag och intervjuer försökt öka kunskapen och förståelsen för vad EU gör för Central Swedens medlemsregioner.

Valdeltagandet i Europaparlamentsvalet har historiskt varit lågt i hela EU. I det senaste Europaparlamentsvalet 2014 röstade 51,07 % av Sveriges röstberättigade befolkning. Samma år röstade 85,81 % av svenskarna i Sveriges riksdags-, landstings-, och kommunval. I Örebro län röstade drygt 54 procent av invånarna i länet i Europaparlamentsvalet, i Dalarnas län drygt 48 procent och i Gävleborgs län endast knappa 44 procent, vilket var lägst siffror i hela landet.

Eva Björk och Johanna Bond utanför Europaparlamentet

Central Sweden har under våren kontaktats av flera medier för att informera om vad EU gör för våra medlemsregioner. Medarbetare från Central Sweden har deltagit i olika nyhetsinslag och intervjuer för att öka kunskapen och förståelsen kring EU och Europaparlamentsvalet.

I april 2019 intervjuades Central Swedens medarbetare Johanna Bond av Sveriges Radio P4 Dalarna, P4 Gävleborg och P4 Örebro där Johanna i de olika nyhetsinslagen betonade vikten av att få in parlamentariker som driver frågan om det regionala perspektivet i Europarlamentet. Johanna tog i inslagen upp olika projekt som drivits av regionerna på EU-nivå. I ytterligare ett nyhetsinslag redovisar P4 Gävleborg det finansiella stöd Gävleborgs kommuner får från EU:s olika fonder, där Johanna lyfter den vikt de europeiska struktur och investeringsfonderna har för den regionala utvecklingen i Gävleborg.

I april besökte P4 Dalarna ”EU-huvudstaden” för att i en heldagssändning bevaka utvecklingen på plats i Bryssel och informera sina lyssnare om aktuella frågor inför valet. Eva Björk, Central Swedens kontorschef, deltog tillsammans med Åsa Webber, ambassadör vid Sveriges ständiga representation vid EU, i ett inslag där de bland annat svarade på lyssnarfrågor från dalfolk och vad EU gör för landsbygden i Dalarna.

Förra veckan intervjuades Eva dessutom av tidningen Dala-Demokraten. Artikeln fokuserar på Central Swedens arbete, kopplingen mellan Dalarna och EU, samt varför det är viktigt att rösta i Europaparlamentsvalet. Tidigare under våren intervjuades Central Swedens medarbetare David Erlandsson och Eva Björk även av en ledarskribent i Dalarnas Tidningar, som mynnade ut i en krönika i tidningen.

Eva Björk och Åsa Webber intervjuade av P4 Dalarna.

Den här gången röstar jag

EU bedriver en omfattande kampanj för att öka valdeltagandet och främja det demokratiska engagemanget i EU under namnet ”Den här gången röstar jag”. Kampanjen syftar till att förmedla information om valet och kommande kampanjaktiviteter och genom att anmäla sig till kampanjen kan man vara med och bidra i arbetet att få fler att rösta. Läs mer om EU:s kampanj för att öka kunskapen om vad EU gör för din region och för att öka valdeltagandet.

För mer information

Lyssna på Johanna Bonds inslag i P4 Dalarna, P4 Gävleborg och P4 Örebro.
Eva Björk i P4 Dalarnas EU-sändning från Bryssel