Mellan den 9-11 april 2019 arrangerade Interreg Europa en stor konferens i Bryssel under namnet ”Let’s cooperate!”. Cirka 500 deltagare från hela i Europa deltog på konferensen och från Region Gävleborg presenterade Magnus Ernström, strateg, sina erfarenheter av att vara en del av ett interregionalt projekt. På konferensen deltog även Anders Bro, utvecklingsledare Region Örebro län, för att marknadsföra det europeiska projekt som regionen deltar i, RaiSE.

Konferensen ”Let’s cooperate” samlade flera hundra deltagare från hela Europa i Bryssel mellan den 9-11 april 2019. På konferensen deltog två deltagare från Central Swedens regioner. Magnus Ernström från Region Gävleborg stod på scen för att berätta om sina erfarenheter av att driva ett komplext projekt med flera olika typer av projektpartners. Magnus berättade även om sitt deltagande i Interreg Europas lärandeplattform där han varit del av en expertgranskning inom forskning och innovation. Region Gävleborg var en av sju regioner som har genomfört en expertgranskning med syftet att kunna bidra med sina kunskaper till andra europeiska regioner. I denna expertgranskning lyfte Magnus regionens arbete med smart specialisering och projektet kring världens första elväg i befintligt vägnät.

På konferensen deltog även Anders Bro från Region Örebro län som fanns på plats för att marknadsföra och diskutera det projekt där regionen ingår, RaiSE. RaiSE (Enhancing social enterprises competitiveness through improved business support strategies) är ett projekt som ska stärka de sociala företagens konkurrenskraft. Projektet startade 2017 och kommer avslutas 2021.

Mer information

Läs mer om Region Gävleborgs arbete med smart specialisering här

Läs mer om Region Gävleborgs elvägsprojekt här

Läs mer om projektet RaiSE här

Magnus Ernström delar med sig av sina erfarenheter.

RaiSE, det europeiska projektet Region Örebro län deltar i