Precis innan påsk enades EU:s finansministrar om ett stort ekonomiskt stödpaket på totalt över 500 miljarder euro. Det rör sig bland annat om förmånliga lån och en paneuropeisk garantifond riktad mot små- och medelstora företag. Hur mycket av insatserna som kommer vara aktuella för Sverige är svårt att säga, men en fungerande europeisk ekonomi är också viktigt för den svenska ekonomin.

Den 10 april 2020 enades EU:s finansministrar om ett ytterligare stort ekonomiskt stödpaket bestående av flera nya komponenter, bland annat stöttar medlemsstaterna kommissionens förslag om att ekonomiskt stötta de medlemsländer som vill införa korttidspermissioner för att bättre klara Coronakrisen genom SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). Stödet består av lån på förmånliga villkor med en total budget på 100 miljarder euro och garanteras av medlemsländerna på frivillig basis. Vidare enades finansministrarna också om att den reserv som byggts upp genom ESM (European Stability Mechanism) ska användas för att inrätta en ”Pandemic Crisis Support”, som kan stödja medlemsländerna upp till motsvarande 2% av ett lands BNP. En tredje del av det överenskomna krispaketet består av en paneuropeisk garantifond på 25 miljarder euro, som ska förvaltas av EIB. Syftet är att stötta små och medelstora företag. Finansministrarna stödde också kommissionens förslag till större flexibilitet vid användning av EU-fonder, t.ex. hur medel överförs mellan olika fonder, regioner eller målsättningar, samt ett särskilt COVID-19 instrument som ger akutbistånd till medlemsländerna i form av bidrag (idag finns 2,7 miljarder euro i detta instrument, men det kan utökas). Slutligen beslutades också att en ”recovery fund” ska skapas för att stödja ekonomiernas återhämtning successivt, framför allt genom EU-budgeten och olika program som kan ge injektioner till ekonomin. Gällande just de så kallade coronaobligationerna, det vill säga huruvida euroländerna gemensamt ska låna upp pengar genom så kallade coronaobligationer, beslutet åter igen på framtiden. Nästa steg för krispaketet i beslutsprocessen diskussion och möjligt antagande under EU:s stats- och regeringschefers videokonferens den 23 april.

För Sveriges del är det svårt att sia om hur mycket av ovanstående som kommer ha en direkt påverkan, men Sveriges finansminister Magdalena Andersson menar i en artikel i SvD att det är angeläget att komma ihåg att Sveriges ekonomi är starkt sammanlänkad med EU:s, och att det är bra för Sverige att det går bra för de övriga medlemsländerna, då EU är vår största exportmarknad.

För mer information
Artikel EU-länderna överens om historiskt stödpaket i coronakrisenSvD 9 april 2020
Europaportalens rapportering om krispaketet finns här.