Första veckan i juni genomförde Ylva Gullberg, utvecklingsledare för energifrågor från Region Örebro Län, en korttidstjänstgöring på Central Swedens kontor i Bryssel. Under veckan träffade Ylva olika aktörer och företrädare för olika organisationer i Bryssel för att bland annat få mer kunskap om hur EU påverkar det nationella och regionala arbetet med solenergi och energieffektivisering men också hur EU:s långsiktiga energi- och klimatstrategier kan påverka regionen.

Mellan 3–7 juni var Ylva Gullberg i Bryssel för att genomföra en korttidstjänstgöring på Central Swedens kontor. Inom ramen för Central Swedens verksamhet erbjuder Central Sweden medarbetare hos medlemsregionerna att göra kortidstjänstgöring på kontoret i Bryssel, vilket syftar till att stärka kunskapen om EU-perspektivet inom medarbetarens prioriterade sakområde.

Ylva jobbar på Region Örebro Län som utvecklingsledare med energifrågor på regional nivå med fokus på områdena energieffektivisering och solel. Ylva arbetar mycket med strukturpåverkan för att ge bättre förutsättningar så att företagen kan bli mer energieffektiva. Ylva har en bakgrund som civilingenjör i energisystem som hon läste till vid Uppsala universitet och har jobbat på Region Örebro Län sedan augusti 2017.

Under veckan besökte Ylva olika representanter och aktörer i Bryssel, samt deltog i seminarier/workshop, för att lära sig mer om energi- och klimatfrågor på EU-nivå med särskilt fokus på hur regelverket kring solenergi ser ut i EU. När Ylva kommer hem till Region Örebro Län planerar hon att göra en utredning om hur regelverk, både på EU-nivå och nationell nivå, påverkar små och medelstora företag som är de målgruppen regionen jobbar med. Dessutom ska hon undersöka hur det påverkar den regionala utvecklingen.

Ylva har träffat flera olika aktörer och representanter, bland annat från EU-kommissionens generaldirektorat för klimat, DG CLIMA och generaldirektorat för energi, DG ENER, branschföreningar, olika nätverk samt Sveriges ständiga representation vid EU.

Ylva Gullberg under sin korttidstjänstgöring i Bryssel

Under sin korttidstjänstgöring och sin tid i Bryssel ville Ylva få ett tydligare EU-perspektiv på de frågor hon arbetar med dagligen i Region Örebro län, hur processerna ser ut och vilken roll Region Örebro län kan ta för att påverka arbetet som genomförs på EU-nivå.

Ylva beskriver att hon har många tankar kring hur man kan använda sig av samhällsvetenskap och sociologi, och att hon ser stor potential och behov av andra discipliner. Det finns inte bara tekniska problem kring energifrågor utan mycket påverkas av attityd och beteende, menar Ylva, och hon vill veta vilka möjligheter vi har att påverka och arbeta med dessa frågor.

Ylva tog tåget från Örebro till Bryssel och vill inspirera andra att göra samma sak. Ylva berättar att det ännu inte är en tradition inom Region Örebro län att åka tåg som alternativt transportsätt vid längre sträckor men hon vill framhäva att resan till Bryssel gick väldigt smidigt.

För mer information:
Läs Region Örebro läns artikel om Ylvas korttidstjänstgöring här.