Sök utmärkelsen Europeisk entreprenörsregion

Europeiska regionkommittén utser årligen Europeiska entreprenörsregioner (EER Award) i syfte att uppmärksamma europeiska regioner och kommuner med föredömliga och framtidsinriktade företagarstrategier, oberoende av regionens storlek, välstånd eller särskilda befogenheter. Ansökan till EER Award inför 2020 är nu öppen till och med den 27 mars 2019.

Nu är ansökan öppen för regioner och kommuner att söka utmärkelsen Europeisk entreprenörsregion (EER Award). Initiativet lanserades 2011 av Europeiska regionkommittén i samverkan med EU-kommissionen och med stöd av bland annat Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. EER Award är en årlig utmärkelse till regioner som kan presentera föredömliga och framtidsinriktade strategier för främjandet av entreprenörskap, oavsett regionens storlek, välstånd och särskilda befogenheter. Utvärderingen bedöms efter varje sökandes egna utmaningar och förutsättningar. Städer och gränsöverskridande regioner uppmuntras särskilt att söka. Tre vinnare väljs ut årligen och prisutdelningsceremonin för 2020 års vinnare inträffar den 25–26 juni 2019.

En ansökan främjar lokala och regionala aktörer i Sverige på många olika sätt, bland annat genom att strategin kan ge incitament att reflektera över det egna näringslivets förutsättningar, oavsett en vinst eller inte. Vid en utmärkelse tillkännages regionens entreprenörsfrämjande strategi på både regional och europeisk nivå vilket attraherar nya samarbetspartners, entreprenörer och investerare från hela Europa. Framträdande strategier förväntas gynna små och medelstora företag samt startups och utvecklingen av innovationsekosystem.

Ansökan består av följande:

  • En ansökningsblankett inkluderande: ett faktablad om ansökningsområdet, en redogörelse om den politiska visionen, en beskrivning om ett effektivt genomförande av EER-insatserna och en handlingsplan samt kommunikationsplan
  • Ett skriftligt godkännande om stöd för regionens EER-strategi av den politiska ledningen

Sista ansökningsdagen till EER Award är den 27 mars 2019.


För mer information

Läs mer om EER Award samt ansökan här

2018-11-23T13:34:05+02:00 2018-11-23|