Smart turism i centrum under konferens

Tre grekiska kommuner bjuder under European Week of Regions and Cities in europeiska regionala företrädare till en konferens angående utvecklingen av en mer hållbar turistindustri och hur investeringar i detta område kan stimuleras.

De grekiska kommunerna Kallithea, Paggaio och Thassos anordnar den 10 oktober en konferens om investeringar i smart turism med särskilt fokus på smarta destinationer. Smarta destinationer karaktäriseras av att strategiska investeringar och partnerskap främjas i nyckelområden för att skapa mer intelligenta, hållbara och konkurrenskraftiga turistdestinationer som tillgodoser alla lokala aktörers behov.

Detta koncept blir allt mer viktig för att säkerställa att det ökade fokuset på smarta destinationer inom turismsektorn inte endast bidrar till tillväxt i den egna sektorn utan också i det övriga samhället.

Konferensen kommer behandla frågor relaterade till hur regioner kan stimulera skapandet av innovativa och hållbara destinationer samt vilka möjligheter och utmaningar som finns kopplat till detta arbete. Vidare kommer företrädare från Europarlamentet, EU-kommissionen och den regionala politiska nivån under dagen delge sin syn på hur arbetet för att skapa fler smarta destinationer bör fortskrida. Deltagare kommer också få tillfälle att delta i diskussioner kopplade till ämnet. Evenemanget är en del av European Week of Regions and Cities som syftar till att lyfta fram regionala och lokala aktörer i EU.

För mer information, klicka här.

2017-09-29T13:13:41+02:00 2017-09-29|