Exempel på tidigare projektansökningar, nya projektidéer och uppdaterad information om nästkommande utlysningar inom ramen för Interregionala innovationsinvesteringar (I3) stod i centrum när Central Sweden var med och arrangerade ett webbinarium om I3 inom ramen för European Regions Research and Innovation Network´s (ERRIN) arbetsgrupp för smart specialisering. Under webbinariet den 23 maj diskuterades bland annat nästkommande utlysningsdatum inom programmet som stänger den 18 oktober och deltagare fick chansen att ställa frågor om hur en framgångsrik ansökan kan formuleras.  

Central Sweden deltar som arbetsgruppsledare i ERRIN:s arbetsgrupp för smart specialisering som den 23 maj arrangerade ett webbinarium med I3 som tema. Syftet var att ge inbjudna en inblick i hur tidigare projektansökningar strukturerats, uppdaterad information om kommande utlysningar och att ge deltagare chansen att lyfta projektidéer. På webbinariet deltog bland annat två representanter för konsortier som skickat in en ansökan tidigare under våren, Valentina Pinna från Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag (EISMEA) som berättade om strukturerna samt syftet med I3 och tre personer som delade med sig av projektidéer inför nästa utlysningsdatum för I3, den 18 oktober.  

Utlysningsdatum
I3 har en utlysningsstruktur som bygger på att utlysningarna är permanent öppna under tvåårsperioder med olika så kallade utlysningsdatum vilka är placerade ungefär två gånger per år. Den första utlysningsperioden inleddes den 23 november 2021 och stängde den 1 februari 2022. Den andra utlysningsperioden är öppen och har ett utlysningsdatum satt till den 18 oktober 2022.  

Strand 1, Strand 2a och Strand 2b
Utlysningarna har tre olika inriktningar eller så kallade ”Strands”. Strand 1, vilket främst riktar sig till mer utvecklade regioner, och Strand 2a och 2b, som riktar sig till mindre utvecklade regioner och övergångsregioner i första hand men där 2b endast stöttar kapacitetsbyggande insatser. Det finns detaljerade undantag för vilka typer av regioner som kan söka Strand 1 eller 2 men ursprungsidén är att uppdelningen ska främja alla typer av regioner. Under 2022 ska ungefär fyra till fem projekt beviljas under Strand 1 med en budget på omkring fyra till tio miljoner Euro per projekt. För Strand 2 ska 10 till 15 projekt beviljas och varje projekt tilldelas mellan två och tre miljoner Euro. Strand 2b har inte öppnat sin första utlysningsperiod ännu. Tematiken för både Strand 1 och 2 är riktad till tre olika områden, digital omställning, grön-, och klimatomställning samt smart tillverkning som utgör den övergripande inriktningen för vilka sektorer och värdekedjor som ska stöttas via I3.  

Antal sökande 
I tidigare utlysningsperiod som stängde 1 februari ansökte 16 konsortier om finansiering från Strand 1 varav 11 stycken fortfarande granskas. Inom Strand 2a ansökte sju konsortier och fem stycken granskas just nu av EISMEA. För tillfället beräknas 39 konsortier planera att söka finansiering från Strand 1 och 26 stycken inom Strand 2a inom ramen för utlysningsperioden som stänger 18 oktober.  

Informationsdag om I3
För den som vill veta mer om I3 rekommenderar Central Sweden EU-kommissionens informationsdag om I3 den 23 juni som du kan läsa mer om via länken nedan.  Detaljerad information om I3 samt statistik om tidigare och kommande utlysningsperioder finns även i Valentina Pinnas presentation som även den länkas till nedan.  

Bakgrund om interregionala innovationsinvesteringar (I3)
I EU-kommissionens förslag för sammanhållningspolitiken 2021 – 2027 som presenterades 2018 fanns ett förslag om att inrätta ett nytt program: I3. Programmet syftar att bidra till förverkligandet av smart specialisering genom att koppla samman regioner med liknande eller kompletterande styrkeområden i de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering (RIS3). Genom programmet kan regioner söka finansiering för att utveckla demonstrationsprojekt som bidrar till att skapa nya europeiska värdekedjor inom prioriterade områden i regionernas smart specialiseringsstrategier. 

Alla presentationer från I3-Webbinariet den 23 maj
Presentation om struktur och nyheter inom I3, Valentina Pinna, EISMEA
Presentation av Jean-Francois Romainville, Vanguards 3DP-pilot  
Presentation av Michela Pivetta, COMET – Mechanical Engineering Cluster, Friuli Venezia Giulia
Presentation från S3-nätverket Smart and sustainable mobility
Presentation av Bérénice Kimpe, Cluster Xylofutur, Nouvelle Aquitaine

Mer information
EU-kommissionens Informationsdag om I3
Central Swedens nyhet om I3 
Läs mer om I3 på EU-kommissionens hemsida 
Läs mer om utlysningarna för I3 via EU-kommissionens finanseringsportal 

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75