Den 2 maj presenterade EU-kommissionen sitt förslag på ny långtidsbudget för EU, för perioden 2021–2027, och sedan dess har ett antal programförslag presenterats inom olika områden. Den 6 juni kom turen till Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, som omfattar tre delar; de transeuropeiska näten för transport, energi samt digitalisering. Kommissionen föreslår en total budget för programmet på drygt 42 miljarder euro och transportdelen föreslås en budget på drygt 30 miljarder euro. Mycket glädjande i kommissionens förslag är de föreslagna ändringarna i korridorsdragningarna, som omfattar de nordliga delarna av Sverige och Finland.

Som ett led i arbetet med en ny långtidsbudget för EU för perioden 2021-2027 lägger EU-kommissionen fram ett antal programförslag inom olika områden och den 6 juni presenterades kommissionens förslag till Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF.

Central Sweden har under många år arbetat för att Botniska korridoren ska bli en del av ScanMed-korridoren. Arbetet har skett i nära samarbete med projektet Botniska korridoren och de svenska regionkontoren Mid Sweden och North Sweden, de finska kontoren East and North Finland, West Finland, Tampere Region, Helsinki-Uusimaa Region samt det norska kontoret North Norway. Den 21 mars kom det efterlängtade beskedet att regeringen vill inkludera Botniska korridoren i ScanMed-korridoren och att en begäran om förlängning hade skickats till kommissionen. Den 6 juni kom då slutligen kommissionens förslag om ny CEF och stomnätskorridoren ScanMed föreslås förlängas från dagens slutpunkt i Örebro och Stockholm, till Luleå och Narvik i Norge. Korridoren NorthSea-Baltic föreslås förlängas från Helsingfors och till Luleå hamn och de nordliga delarna av Europa kommer därmed inkluderas på transportkartorna. I kommissionens förslag framhävs att korridorsnätverket i Sverige och Finland idag bara omfattar omkring 40 procent av stomnätet i de två länderna, men med dessa ändrade dragningar kommer denna siffra att justeras upp rejält.

Arbetet med att få den Botniska korridoren inkluderad i ScanMed-korridoren är ett arbete som har pågått under flera år. I detta långsiktiga strategiska arbete har den övergripande tanken varit att koppla samman korridorerna North Sea-Baltic och ScanMedkorridorerna vid svensk-finska gränsen, och detta ser nu ut att förverkligas. Dock återstår förhandlingar om kommissionens förslag till ny långtidsbudget och programförslag mellan medlemsstaterna och Europaparlamentet innan vi med säkerhet vet exakt budget, prioriteringar och dragningar.

Central Sweden kommer att återkomma med en djupare analys av Fonden för ett sammanlänkat Europa och dess olika delar inom kort.

Bakgrund
CEF-programmet finansierar bland annat infrastrukturprojekt som bidrar till att utveckla det europeiska transportsystemet och i programmet definieras även de nio högst prioriterade sträckorna i det europeiska transportnätet, de så kallade stomnätskorridorerna. I dagsläget täcks endast delar av Sverige in i en sådan korridor: Malmö-Oslo och Malmö-Örebro-Stockholm ingår i stomnätskorridoren Scandinavian-Mediterranean (ScanMed). Se bild högre upp i artikeln.

För mer information
Läs mer om kommissionens förslag till Fonden för ett sammanlänkat Europa här.
Läs mer om Central Swedens rapportering om regeringens beslut om stödja förlängningen här.
Läs mer om transportseminariet i Europaparlamentet om Botniska korridoren här.

I kommissionens förslag om ny CEF föreslås stomnätskorridoren ScanMed förlängas från dagens slutpunkt i Örebro och Stockholm, till Luleå och Narvik i Norge.