EU Green Week 2020 anordnas den 1–5 juni i Bryssel. Veckan samlar aktörer från hela Europa, och på agendan står möjligheter och utmaningar för EU:s arbete med biologisk mångfald. Ambitionen är att veckan ska bidra till att ta fram inspel till en ny internationell giv för naturen som kan presenteras under COP15, i Kina oktober 2020.  

Den 1–5 juni 2020 anordnas EU Green Week i Bryssel. Eventet är ett forum för aktörer på europeisk, nationell och lokal nivå, där en del av syftet är att samla inspel som kommer kunna omsättas i framtida policyskapande och implementering. Förutom konferensen i Bryssel kommer det att under veckan organiseras relaterade events av partnerorganisationer i hela Europa.

Fokus för 2020 års upplaga är natur och biologisk mångfald. Mot bakgrunden att allt fler rapporter larmar om en ekologisk kris som kan utvecklas till att bli lika allvarlig som klimatkrisen, finns behov av en ny internationell giv för naturen och biologisk mångfald. Ambitionen med EU Green Week är att den ska bli en milstolpe i arbetet med att förslag till en sådan giv tas fram, innan den kommer att kunna presenteras under COP15, som anordnas i Kina i oktober 2020. Därtill ses 2020 som ett avgörande år för arbetet med den biologiska mångfalden i Europa, då det förväntas att EU-kommissionen ska leverera en utvärdering av den nuvarande strategi för biologisk mångfald innan årets slut.

EU-kommissionen uppmuntrar alla intresserade att hålla sig uppdaterade om kommande information om registrering, sessioner, och partnerevent på veckans hemsida, som går att nå här.

Läs mer om tidigare års upplaga av eventet här.