Den 13-17 maj 2019 anordnar EU-kommissionen nästa upplaga av EU Green Week för att uppmärksamma policy- och lagstiftningsarbetet med miljö- och klimatfrågor. Eventet riktar sig till europeiska organisationer och företag och ställer frågor så som:

  • Hur ser ett framgångsrikt genomförande av EU:s policy- och lagstiftningsarbete ut?
  • Hur kan EU förenkla processen och ge medborgarnas röst ännu större utrymme?

Event kommer att ta plats i flera utav EU:s medlemsstater från och med den 13 maj och avslutas med en högnivå-konferens i Bryssel den 15-17 maj. Registrering öppnar i mars 2019.

För mer information

Läs mer om eventet genom att klicka här. 

För ytterligare frågor mejla: env-gw-official-events@ec.europa.eu