Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävles gemensamma projekt Knowledge Transfer Partnership (KTP) var ett av de projekt som uppmärksammandes under European Enterprise Promotion Award i Helsingfors den 27 november. Projektet, som syftar till att sammankoppla företag och nyexaminerade studenter, uppmärksammades för goda resultat inom företagsfrämjande och utvecklande av en grön marknad.

European Enterprise Awards delas årligen ut av EU-kommissionen för att uppmärksamma goda exempel på företagsfrämjande metoder. I årets upplaga, som gick av stapeln den 27 november i Helsingfors, fanns representanter från Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle på plats för att ta emot en av utmärkelserna under ceremonin. Högskolornas gemensamma projekt Knowledge Transfer Partnership (KTP) mottog ett pris i kategorin ” Stöd för att utveckla gröna marknader och resurseffektivitet”.

Knowledge Transfer Partnership (KTP) ett projekt där företag anställer en nyexaminerad akademiker för att genomföra ett strategiskt utvecklingsprojekt. De båda högskolorna bidrar med en handledare och en affärscoach, och ser en vinning i chansen för kunskap till framtida forskning. Samverkansmodellen förenar näringsliv och akademin, underlättar inträdet i arbetslivet för nyexaminerade studenter, och ger samtidigt en möjlighet för företag att utvecklas med nya inspel.

Nominering till utmärkelsen kom från Tillväxtverket och Energimyndigheten. Förhoppningen är att utmärkelsen ska kunna leda till en möjlighet att finna europeiska samarbetspartners, och att KTP-modellen kommer att spridas för att inspirera fler till att driva en kunskapsbaserad hållbar tillväxt.

Johan Kostela och Per Edén Högskolan Dalarna, tillsammans med Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf. Bild: Högskoaln Dalarna.

För mer information
Läs Högskolan Dalarnas artikel om prisceremonin här
Läs mer om Knowledge Transfer Partnerships här