Boka in förmiddagen den 9 december i din kalender! Då går Europaforum 2022 av stapeln. Årets tema är energiförsörjning.

Europas energisystem är i början av en brådskande omställning. Klimatkrisen har sedan länge tydliggjort behovet av att både elektrifiera stora delar av samhället samt att producera mer energi från fler förnybara källor. Vidare har Rysslands invasion av Ukraina också ytterligare förstärkt behovet av att snabbt reducera användningen av fossila bränslen. Denna situation ger incitament till snabb implementering av befintliga innovationer men även utveckling av nya tekniska lösningar vilket skapar affärsmöjligheter för våra företag. Vindkraft, solkraft och vätgas är bara några av de olika teknikerna som EU-kommissionen pekat ut som viktiga. Hur hanteras frågan om energiförsörjning på europeisk, nationell, regional och kommunal nivå i tider av ökad osäkerhet?

Datum: 9 december
Tid:        9 – 12
Plats:     Digitalt

Mer information om program och registrering kommer i början av hösten.

Europaforum är ett samarrangemang mellan Central Sweden ideell förening och Intresseföreningen Bergslaget.

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58