EU-kommissionen har lanserat ett samråd kring den strategiska planeringen för Horisont Europa. Samrådet stänger den 8 september 2019. Även anmälan till de europeiska forsknings- och innovationsdagarna i Bryssel den 24–26 september har öppnat.

Inför den kommande programperioden 2021–2027 förbereder EU-kommissionen just nu genomförandet av Horisont Europa, uppföljaren till det nuvarande forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020.  Programmet har en föreslagen budget på 100 miljarder euro. Som en del i förberedandet inför den nya programperioden och det nya programmet har kommissionen lanserat ett öppet samråd, vilket kommer att bidra till att forma de europeiska forsknings- och innovationsinvesteringarna de kommande åren. Samrådet är öppet till den 8 september.

Rådet och Europaparlamentet nådde under våren en så kallad partiell allmän överenskommelse om Horisont Europa, vilket betyder att man har kommit överens om programmets övergripande inriktning och fokus. Det återstår att besluta om budgeten för programmet, men detta sker inom ramen för långtidsbudgetförhandlingen och överenskommelsen om denna väntas dröja.

EU-kommissionen önskar inleda en dialog med intressenter om Horisont Europa under de europeiska forsknings- och innovationsdagarna i september, bland annat baserat på de svar som kommer in i det offentliga samrådet. Forsknings- och innovationsdagarna går av stapeln den 24–26 september i Bryssel och anmälan till eventet har öppnat. Då det är stort intresse för dagarna uppmanas intresserade att registrera sig så fort som möjligt, för att säkra en plats.

Mer information

Läs mer och svara på samrådet här

Anmälan till forsknings- och innovationsdagarna sker här