Vad bör en EU-strategi för solenergi innehålla? EU-kommissionen har inlett ett samråd för intressenters möjlighet att lämna synpunkter senast 12 april 2022.

EU-kommissionen kommer under andra kvartalet 2022 presentera en EU-strategi för solenergi. Ambitionen från kommissionen är att strategin ska bidra till att nå energi- och klimatmålen i EU:s gröna giv. Strategin kommer särskilt fokusera på att:

  • kartlägga hinder för användningen av solenergi
  • föreslå åtgärder för att påskynda utbyggnaden
  • göra EU:s solenergisystem mer konkurrenskraftiga och resilienta

Kommissionen har inlett ett samråd för intressenters möjlighet att lämna synpunkter på vad strategin bör innehålla. Deadline för inspel är 12 april 2022.

För mer information
Läs mer om samrådet på EU-kommissionens hemsida

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92