Den 23 januari arrangerades ett kick-off möte för ett nytt partnerskap inom de tematiska smart specialiseringsplattformarna (S3P) inom området Safe and Sustainable Mobility i Bryssel. Dagen efter arrangerades även ett sidoevent till EU:s industridagar där partnerskapet presenterades för externa intressenter. Deltagare från Region Örebro län och Region Gävleborg var på plats i Bryssel för att delta på de båda tillfällena.

S3-partnerskapet Safe and Sustainable mobility etablerades i november 2018 och Region Örebro län samt Region Gävleborg intresserade sig snabbt för att gå med. Den 23 januari var det kick-off möte för de regioner som skickat in en intresseanmälan till partnerskapet och som bjudits in av de ledande regionerna Ile-de-france (Frankrike), Aragon (Spanien) och Bayern (Tyskland). På mötet presenterade EU-kommissionen sin bild av partnerskapet och vikten av att etablera ett S3-partnerskap med fokus på mobilitet, transport och infrastruktur. Representanter från ReConfirm (Regional Co-operation Networks for Industrial Modernisation Initiative) som kommer att guida och leda processen vidare för partnerskapet var också på plats. Under mötet fick även alla regioner möjligheten att presentera sitt arbete inom det området transport, mobilitet och transport. Region Örebro län lyfte bland annat fram regionens strategiska läge som logistiknod i Sverige, regionens arbete med smart specialisering samt de flertalet transport- och mobilitetsprojekt man redan är involverade i. Region Gävleborg lyfte fram sin kunskap och historik av att vara involverade i komplexa investeringsprojekt och regionens engagemang i de olika prioriteringar som listas av partnerskapet. Kick-off mötet avslutades med hur processen framåt kommer att se ut, där regionerna nu kommer behöva göra en större kartläggning kring sitt arbete inom mobilitet, transport och infrastruktur för att kunna ta partnerskapet till nästa fas.

Den 24 januari arrangerades eventet “Boosting innovation at interregional levels in the mobility sector”.  Eventet var ett initiativ från de ledande regionerna inom partnerskapet Safe and Sustainable mobility för att marknadsföra det för externa intressenter. Eventet innehöll presentationer från EU-kommissionens generaldirektorat för tillväxt (DG GROW), forskning (DG RTD) och transport (DG MOVE). På eventet presenterades även regionala exempel på framgångsrikt arbete inom mobilitet. Ett av de regionala exemplen var Region Gävleborg som presenterade sitt arbete för en fossilfri mobilitet i regionen, sitt smart specialiseringsarbete och det framgångsrika elvägsprojekt som Region Gävleborg var först i världen med att genomföra. Läs mer om elvägsprojektet här

Om ni vill ta del av presentationerna från eventet, tveka inte att höra av dig till:
David.erlandsson@centralsweden.be

Det nya S3-partnerskapet presenteras

Magnus Ernström, strateg på Region Gävleborg, presenterar regionens prioriteringar och erfarenheter.