43 miljarder euro i offentliga och privata investeringar för utveckling av europeiska halvledare för att förebygga framtida störningar i leveranskedjorna av halvledare är vad EU-kommissionen föreslår i ett paket med en rättsakt om europeiska halvledarchip. Mobilisering av investeringar, ny finansiering samt mekanism för samordning mellan medlemsländerna och kommissionen är huvuddragen i förslaget.

EU-kommissionen föreslår att mobilisera 43 miljarder euro i offentliga och privata investeringar för att förebygga, förbereda för, förutse och snabbt reagera på framtida störningar i leveranskedjorna av halvledare. Ambitionen är att detta ska bidra till att EU uppnår målet om att fördubbla sin nuvarande marknadsandel till 20 % år 2030. Detta fastställs i EU-kommissionens paket med förslag till rättsakt om europeiska halvledarchip som presenterades 8 februari 2022. Paketet omfattar ett meddelande (strategi), två förslag till förordningar samt en rekommendation till medlemsländerna.

De tre huvudsakliga delarna i paketet om halvledare är:

  • Initiativet för halvledarchipp i Europa som ska bidra till att mobilisera offentlig och privat investering till utveckling av europeiska halvledare.
  • Lansering av en chippfond för att göra det lättare för nystartade företag att få finansiering till att utveckla innovationer.
  • En samordningsmekanism mellan medlemsländerna och kommissionen för att övervaka värdekedjan för halvledare, kartlägga de främsta svagheterna och flaskhalsarna, göra gemensam krisbedömning samt samordna åtgärder som bör vidtas.

Nästa steg
Nästa steg är att Europaparlamentet och medlemsländerna ska förhandla och nå en kompromiss om kommissionens förslag på rättsakt för halvledare innan rättsakten kan träda i kraft. Om förordningen antas kommer den att vara direkt tillämplig i hela EU.

För mer information
Se EU-kommissionens pressmeddelande här

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75