Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har samlat ihop material om EU och hur Europaparlamentsvalet påverkar svenska medborgare.

Syftet är att materialet kan användas för att öka medvetenheten bland organisationer om hur svenska medborgare påverkas på lokal och regional nivå av EU. I en publikation framställd av SKL, EU i lokalpolitiken, visar en undersökning att ungefär hälften av dagordningspunkterna på en fullmäktigedagordning påverkas direkt eller indirekt av EU. Regioner påverkas lite mer (57 %) jämfört med kommuner (47 %) av EU-lagstiftning, genom rättslig påverkan och politisk påverkan, enligt SKL:s undersökning.

För förtroendevalda samt tjänstepersoner i kommuner eller regioner som är intresserade av att lära sig mer om kopplingen mellan lokal och regional sakpolitik och EU anordnar SKL olika utbildningsseminarier. SKL kommer och håller seminariet i din kommun eller region. Mer information om seminariet och anmälan finns att läsa på SKL:s hemsida. Utbildningen finns även tillgänglig på film.

Central Sweden vill tipsa om SKL:s webbsända seminarier om EU som kan ses live eller i efterhand. Tisdag den 5 mars kl. 14.00 anordnas det andra webbsända seminariet om EU med följande agenda:

  • Lena Micko, ordförande för SKL om kampanjen #Power2Her, vikten av att kvinnor finns representerade i alla politiska församlingar, på alla nivåer
  • Patrik Sundström, SKL, programansvarig för eHälsa
  • Annika Lindberg, SKL:s Internationella sektion om förslaget till EU:s långtidsbudget
  • Jens Mathiessen, kommissionens representation i Sverige, EU:s planeringstermin och dess koppling till den regionala nivån
  • Regionkommittén, intervjuer med flera svenska ledamöter

Se det livesända webbseminariet eller eftersändningen här

För mer information

Läs mer om Europarlamentsvalet på SKL:s hemsida