Den 25-27 april gick ”TEN-T Days” av stapeln i Sloveniens huvudstad Ljubljana. TEN-T-dagarna arrangeras av EU-kommissionens generaldirektorat för transport, DG MOVE, och samlar bland annat transportministrar, Europaparlamentariker och regionala aktörer från hela EU för att diskutera övergripande strategiska frågeställningar kopplat till det transeuropeiska transportnätet, TEN-T. Arrangemanget är ett viktigt tillfälle för diskussioner om bland annat utvecklingen av den europeiska transportpolitiken, innovativa finansieringslösningar för infrastruktur samt utvecklingen av en smart, hållbar och säker mobilitet i Europa. Konferensen samlar över 2000 deltagare, däribland ett flertal beslutsfattare från EU:s institutioner.

Central Sweden var på plats på TEN-T Days i Ljubljana i slutet på april, tillsammans med representanter från Region Örebro län, Nya Ostkustbanan och övriga representanter för Botniska korridoren. Det officiella programmet för dagarna bestod av en mängd workshops och seminarier om bland annat digitalisering, klimatsmarta transporter, alternativa bränslen, det EU-gemensamma signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System), trafiksäkerhet och jämställdhetsperspektiv i transportsektorn. Därtill avhölls även ett korridorsmöte för stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet, ScanMed, för att diskutera korridorens utveckling. På detta möte presenterade Erik Bergqvist norra Sveriges perspektiv på betydelsen av att inkludera Botniska korridoren i ScanMed-korridoren. Förutom ”valbara” workshops och seminarier genomfördes även ett antal plenarsessioner där huvudanföranden hölls av bland annat transportkommissionär Violeta Bulc, budgetkommissionär Gunter Oettinger, regionalpolitiska kommissionären Corina Cretu, Sloveniens premiärminister Miro Cerar och ordförande i Europaparlamentets transportutskott, Karima Delli.

Under dagarna bjöds det även in till ett interinstitutionellt högnivåmöte för att diskutera finansieringsfrågor och synergier mellan transport, energi och digitalisering. I detta möte deltog transportministrar och statssekreterare från EU:s medlemsstater, tillsammans med representanter för DG MOVE och Europaparlamentet. Sverige representerades av statssekreterare Mattias Landgren. Det fanns även en ”idéaccelerator” och ett futuristiskt labb för att ge unga europeiska företagare möjligheten att visa fram innovativa mobilitetslösningar.

Då den svenska regeringen i mars 2018 ställde sig bakom att förlänga stomnätskorridoren ScanMed och lägga till den Botniska korridoren i EU:s högst prioriterade transportstråk, fortsätter nu det viktiga arbetet med att säkra att förlängningen kommer med i kommissionens förslag. I kölvattnet av att kommissionen i början på maj presenterade förslaget för ny långtidsbudget för EU för perioden 2021–2027, kommer programförslaget för Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, att läggas fram i början av juni. I CEF definieras linjedragningarna av stomnätskorridorerna och det är här förlängningen av ScanMed-korridoren kommer in. Ett antal enskilda möten mellan representanterna kopplade till Botniska korridoren och relevanta aktörer från bland annat DG MOVE och Europaparlamentet avhölls under dagarna för att informera om vikten av att inkludera Botniska korridoren i stomnätskorridoren och för att upplysa om vad norra Sverige kan bidra med i korridorssamarbetet. Bland annat fick vi pratstunder med Karima Delli, ordförande i Europaparlamentets transportutskott; Pat Cox, europeisk koordinator för ScanMed-korridoren; Anne Berner, Finlands transportminister och Herald Ruijters, direktör på DG MOVE.

Om förlängningen kommer med i kommissionens förslag och godtas av alla medlemsländerna och Europaparlamentet innebär detta att Botniska korridoren blir del av EU:s mest högprioriterade transportstråk. Detta betyder bland annat att det blir lättare att få EU-finansiering för investeringar längs med Botniska korridoren från CEF och att behoven får en ökad uppmärksamhet, både i Bryssel och Stockholm. Utöver de finansiella aspekterna finns många andra fördelar av att vara en del av det europeiska korridorssamarbetet, då det innebär ett koordinerat synsätt på transportsystemet som helhet samt att man deltar i det gemensamma utbytet av erfarenheter och kunskap inom korridoren.

Läs mer
Läs mer om TEN-T Days genom att klicka här.

Läs Botniska korridorens rapport om EU-mervärdet med förlängningen genom att klicka här.

Läs mer om ScanMed på EU-kommissionens websida genom att klicka här.

Möte med ordförande i Europaparlamentets transportutskott (TRAN). Eva Björk, Central Sweden; Karima Delli, ordförande i TRAN-utskottet; Joakim Berg, Botniska korridoren; Erik Lövgren, Regionråd i Västernorrland och Lotta Rönström, Mid Sweden European Office.

Pat Cox, europeisk samordnare för ScanMed korridoren mottar Botniska korridorens rapport om EU-mervärdet med förlängningen (eng).

Svenska och finska representanter för Botniska korridoren möter DG MOVE. Från vänster Frédéric Versini, DG MOVE; Esa Halme, Tampere Region; Erik Lövgren, Region Västernorrland; Erik Johansson, Region Örebro län; Gustav Malmqvist, MIDEK.

Dino Keljalic, Region Örebro län, stiftar bekantskap med Pat Cox, europeisk samordnare för ScanMed.