En överenskommelse om nya lagar för lastbilsutsläpp har slutits av Europaparlamentet och det rumänska ordförandeskapet i rådet. Koldioxidutsläppen ska regleras och sänkas med 15% till 2025 och 30% till 2030. Överenskommelsen är tänkt att ge incitament till lastbilstillverkare att tillverka lastbilar med grönare teknik.

En överenskommelse har slutits mellan Europaparlamentet och det rumänska ordförandeskapet i rådet om regleringar kring utsläpp från lastbilar. Tidigare har det inte funnits regleringar kring hur mycket koldioxid lastbilar får släppa ut. Överenskommelsen innebär att nya lastbilar ska släppa ut 30% mindre koldioxid till 2030 och som delmål att de ska släppa ut 15% mindre koldioxid redan till 2025. Överenskommelsen innebär också att noll- och lågutsläppslastbilar ska utgöra minst 2% av marknaden för nya lastbilar. Förslaget är tänk att ge incitament till lastbilstillverkarna att ställa om sin produktion och fokusera på grönare lastbilar.

Fordon för tung transport står för ca 30% av alla utsläpp från vägtransportsektorn och totalt för ca 5% av växthusgaserna som släpps ut inom EU. Utsläppen från tung transport har dessutom ökat med 25% sedan 1990 på grund av ökade volymer inom transportsektorn.

Förslag om mer ambitiösa regleringar blockerades av ett antal medlemsstater i EU som till exempel Tyskland och vissa länder från Centraleuropa. Något som föredragaren Bas Eickhout, från Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen, visade missnöje över. Eickhout var också missnöjd över att länderna fokuserade mer på sin industri än på sina medborgare.

Nästa steg är att förslaget måste godkännas av Europaparlamentets kommitté för miljö (ENVI) för att sedan godkännas av Europaparlamentet och rådet.