Nu kan du registrera dig till de Europeiska forskning- och innovationsdagarna (European Research & Innovation days) som går av stapeln den 23 – 24 juni. I fokus står EU:s nya forskningsprogram, Horisont Europa, inom vilket grön omställning och digitalisering pekats ut som två övergripande prioriteringar. Det nya forskningsprogrammet löper från och med 2021 och sju år framåt vilket innebär att storskaliga satsningar och utlysningar kommer rulla ut redan till hösten.

Det är andra året i rad som eventet genomförs digitalt med tanke på pandemin och en positivt effekt av detta är det ökade deltagandet. När forskningsdagarna genomfördes 2020 deltog omkring 35 000 deltagare från 188 länder på olika typer av seminarier, möten och workshops.

Som nämnt ovan kommer fokus för dagarna vara grön och digital omställning men även resiliens och återhämtning efter pandemin är ett genomgående tema. För att Europa ska komma ur covid-19-krisen krävs det ytterligare insatser inom forskning och innovation som bidrar till samhällsnytta menar EU-kommissionen .

Du som registrerar dig för dagarna kan enkelt välja de event och sessioner som intresserar dig.

För mer information
Läs mer om programmet för forsknings- och innovationsdagarna 
Registrera dig för forsknings- och innovationsdagarna 

Bild: Europeiska kommissionen

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75