Årets tema på EU:s gröna vecka är nollföroreningar i luft, land och vatten. Förutom möjlighet att delta på de olika virtuella evenemangen är registreringen fortfarande öppen för att anmäla egna events till veckan. Deadline för registreing är den 15 april.  

Varje år anordnas EU:s gröna vecka (EU green week) under maj/juni som syftar till dialog med samtliga berörda parter och intresserade medborgare om hur de tillsammans med EU kan arbeta för att förverkliga ambitionen med nollförorening och en giftfri miljö. I vanliga fall anordnas  det seminarier i Bryssel och partnerevents i medlemsstaterna, i år kommer alla eventen vara virtuella och anordnas under 3 maj – 13 juni. Temat för i år är den nya handlingsplanen för nollföroreningar i luft, land och vatten som EU-kommissionen kommer presentera under våren.

Anmälan till att anordna ett partnerevent och synas i det officiella programmet har nu förlängts till den 15 april. Ett partnerevent kan organiseras separat eller som en del av redan planerade evenemang så länge temat berör nollföroreningar, exempelvis koppat till  industri, kemikalier, energi, rörlighet, jordbruk och fiske, biologisk mångfald eller klimat.

Alla typer av evenemang är välkomna, från workshops och offentliga diskussioner till utställningar till informationsevent för familjer och så vidare. Aktiviteter kan äga rum på alla nivåer (lokal, regional, nationell eller europeisk nivå). Nedan listas de mest typiska möjliga sorters eventen, men kommissionen är tydlig med att även andra typer av evenemang också kan övervägas:

  • Informations- och utbildningsevenemang
  • Info-dagar
  • Guidade promenader, turer och besök
  • Seminarier, workshops och konferenser;
  • Utbildnings- och nätverksevenemang;
  • Utställningar och mässor, festivaler;
  • Onlinevenemang, till exempel webbseminarier.

Mer om vad det innebär att anordna ett seminarium under gröna veckan finns att läsa i riktlinjerna för partnerevents.

Har du några frågor? Skriv till ENV-GREENWEEK@ec.europa.eu

Mer information
Hemsidan och det officella programmet till EU:s gröna vecka finns här.

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92