Europeiska regionkommittén (ReK) kartlägger regioner och kommuners arbete inom miljö- och klimatområdet och sprider goda exempel på hur regioner och städer runt om i Europa arbetar för att minska växthusgasutsläppen. Bidra till kartläggningen genom att registrera goda exempel från din kommun eller region. Kartan är en del av ett initiativ som syftar till att säkerställa att regioner och städer utgör kärnan i genomförandet av den gröna given. 

Europeiska regionkommittén (ReK) samlar in hur regioner och kommuner runt om i EU arbetar för att minska klimatförändringarna och miljöpåverkanResultaten illustreras i EU Green Deal map. Kartan visar upp regionala och lokala goda exempel för att minska växthusgasutsläppen, ett arbete inom ramen för den gröna given. 

Ett svenskt gott exempel är ett projekt som är igång i Kungsbacka. Projektet syftar till att visa att cykeln är ett bekvämt och effektivt transportmedel oavsett tid på året, för att få fler att välja cykeln framför bilen. Ett annat gott exempel i Kungsbacka handlar om att göra livsmedelsområdet mer klimatsmart och hållbart, främst inom skola och dagis, bland annat genom att ha mer vegetariskt på menyn. 

Kartan är en del av Green Deal Going Local som är ett initiativ som lanserades i mitten på juni tidigare i år. Syftet med initiativet är att städer och regioner ska vara i kärnan i den gröna given och utgörs av en arbetsgrupp bestående av 13 lokala och regionala representanter. 

Hur kan Central Swedens regioner bidra med goda exempel?
Använd formuläret länkat nedan för att skicka in goda exempel till Regionkommittén. I formuläret bör det goda exemplet beskrivas, inom vilket område det ryms och hur exemplet bidrar till ett bättre klimatKlicka här för att skicka in ett gott exempel. 

Bakgrundsinformation
EU har som mål att vara klimatneutralt, som en del i den gröna given som presenterades i december 2019. Regionkommittén driver frågan för att Europas regioner och städer behöver spela en aktiv roll i arbetet mot klimatneutralitet.  

För mer information
Läs mer om kartan här.
Ta del av goda exempel från regioner i hela EU här.
Skicka in goda exempel här.

 

Kontaktpersoner på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92