Den 6 december arrangeras ett event om integrerad hälsa i Europa, av den Europeiska regionkommitténs interregionala grupp för välmående och hälsa. Flera intressanta föreläsare, bland annat Filip Domanski, expertrådgivare på generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE) på EU-kommissionen, presenterar initiativ och projekt som syftar till att gynna en integrerad hälsa i Europa.

Europeiska regionkommitténs interregionala grupp för välmående och hälsa, anordnar ett event om integrerad hälsa i Europa, den 6 december i Bryssel. Filip Domanski,expertrådgivare på generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE) på EU-kommissionen, presenterar hur EU-kommissionen arbetar för att bredda och integrera hälsoinitiativ i Europa. På plats är också hälsoekonomen Isabella Notarangelo, från föreningen HOPE (European Hospital and Healthcare Federation), som kommer att presentera en översikt över projektet ICT4Life. Projektet syftar till att ge förbättrad assistans för integrerad hälsa i Europa med målet att Europa fortsätter vara en ledande aktör. Projektet är finansierat av Horizon 2020,EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Avslutningsvis presenterar universitetslektorn Jonas Christensen från Malmöuniversitet  Appsam, ett projekt inom Caresam FoU-nätverket. Appsam vill främja innovation, lärande och kompetensutveckling inom äldreomsorgen och fokuserar främst på demensvård och tillämpad digital teknik.

För mer information

Läs mer om eventet här

Anmäl dig till eventet här

Läs om projektet ICT4Life här