Att öka delaktigheten i och effekten av framtidskonferensen var huvudtemat för det nionde europeiska toppmötet för regioner och städer som detta år anordnades i Marseille 3 – 4 mars. Toppmötet antog ett manifest med målet att påverka Europas ledare att ta kommunal och regional nivås synpunkter i beaktande i beslutsfattandet på EU-nivå, det så kallande Marseillemanifestet. Manifestet är ett inspel i den pågående konferensen om Europas framtid och visar den lokala och regionala nivåns viljeriktning för EU-samarbetet.

Under Marseillemanifestet antog toppmötet även en deklaration om regioner och städer i EU:s solidaritet med Ukraina. Regionkommittén kräver i deklarationen att hårdast möjliga sanktioner införs mot den ryska regeringen och uppmanar kommissionen att omedelbart hjälpa Ukrainas medborgare genom att utlösa civilskyddsmekanismen för humanitärt bistånd och yrkar på att ukrainska medborgare som flyr kriget ska beviljas flyktingstatus enligt EU:s asyllagstiftning.

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58