Information om Regionala knutpunkter för innovation, interregionala samarbeten och en uppdatering om kommande Pilotmöten. Dessa punkter stod högt på agendan under det andra plenarmötet inom ramen för piloten för Partnerskap för regional innovation.

Den 8 september anordnade Europeiska regionkommittén (ReK) och EU kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) ett andra digitalt plenarmöte för partnerskapets medlemmar. I fokus stod ny information om Regionala knutpunkter för innovation, metoder för interregionala samarbeten och information om kommande pilotmöten och aktiviteter.

Regionala knutpunkter för innovation
En stor del av det andra plenarmötet handlade om Regionala knutpunkter för innovation (Regional deep-tech innovation valleys). De Regionala knutpunkterna för innovation är en satsning från ReK, EU-kommissionen och JRC som uppmanar Europas regioner stärka innovationsekosystemen i hela EU genom att påskynda utvecklingen och spridningen av innovation, däribland teknikintensiv innovation. Målet är att sammanföra mer eller mindre innovativa regioner för att ta itu med EU:s största utmaningar, framför allt att minska beroendet av fossila bränslen och bidra till grön omställning och cirkularitet. På plenarmötet meddelade ReK och JRC att deltagare inom PRI-piloten kommer prioriteras när de Regionala knutpunkterna för innovation ska väljas ut.

EU-kommissionens forskningsprogram Horisont Europa (100 miljoner euro) och Interregionala innovationsinvesteringar (70 miljoner euro) ska utgöra grunden för finansieringen av de Regionala knutpunkterna för innovation. Utlysningen om att bli Regionala knutpunkter för innovation är planerad att öppna under 2023 och de utvalda konsortierna kommer bli officiellt benämnda som ”regionala knutpunkter för innovation” på EU-nivå. I den nya europeiska agendan för innovation och i den presentation som det länkas till nedan beskrivs de regionala knutpunkterna för innovation mer ingående. Central Sweden fortsätter att bevaka utvecklingen av de Regionala knutpunkterna för innovation under hösten.

Kommande pilotmöten
Nedan går det att läsa om kommande möten inom innovation och regional utveckling på EU-nivå. Den 11 oktober deltar bland annat Eva Lundin, innovationsstrateg Region Dalarna, som talare under det öppna forumet för den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC). Hon kommer representera Mid-Sweden konsortiet som deltar i PRI-piloten sedan maj 2022. 

Bakgrund
Pilotprojektet för PRI lanserades den 17 maj 2022 av JRC och ReK som ett initiativ för att utveckla nästa generations innovationsfrämjande system och metoder i Europa. I detta projekt deltar Norra Mellansverige och Östra Mellansverige tillsammans med 37 andra konsortier som arbetar för att utveckla ramverket för PRI och ge underlag för den ”nya innovationsagendan för Europa”. Detta arbete är av stor vikt för utvecklingen av EU:s gemensamma innovationspolitik och bidrar till både den gröna och digitala omställningen genom att sammankoppla lokala strategier med initiativ på EU-nivå.

Mer information:
Läs mer om Partnerskap för regional innovation (PRI) på Central Swedens hemsida 
Läs mer om Norra Mellansverige och Östra Mellansveriges deltagande i pilotprojektet för PRI
Klicka här för att ta del av olika mötespunkter under plenarmötet om PRI
Ladda ner den fullständiga versionen av en ny europeisk agenda för innovation
EU-kommissionens pressmeddelande om en ny europeisk agenda för innovation
Läs mer om en ny europeisk agenda för innovation på Central Swedens hemsida

Kontaktperson på Central Sweden
Lukas Nygårdh
Informationsansvarig

+32 496 30 69 55

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75