På eventet ”Nya innovativa tjänster baserat på ny teknologi kopplat till drönare” deltog Fredrik Idevall, Enhetschef Samhällsplanering och infrastruktur, från Region Örebro län för att presentera regionens handlingsplan för drönare. På eventet deltog också företrädare från EU-kommissionens generaldirektorat för transport.

Arbetsgruppen för transport inom European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) arrangerade den 11 april 2019 ett event om nya innovativa tjänster baserat på ny teknologi kopplat till drönare. Eventet behandlade behovet av en ännu mer harmoniserad reglering kopplat till drönaranvändning i Europa samt det stöd regioner och städer behöver i implementering av dessa nya regleringar.

Fredrik Idevall, Enhetschef Samhällsplanering och infrastruktur, Region Örebro län, presenterar regionens handlingsplan för drönare.

Fredrik Idevall från Region Örebro län var på plats i Bryssel för att presentera regionens handlingsplan för drönare. Denna handlingsplan är förmodligen den första av sitt slag i världen och det fanns ett stort intresse kring hur regionen arbetar med drönare. Fredrik betonade att det i nuläget inte finns stora innovativa drönarprojekt i regionen utan att det är det regionala och politiska ledarskapet som är det unika med handlingsplanen. Region Örebro län har pekat ut drönarsektorn som extra intressant då det finns naturliga kopplingar till regionens arbete med artificiell intelligens och logistiklösningar. Region Örebro har som mål att bli Sveriges ledande drönarregion år 2030 och har pekat ut flera insatsområden i handlingsplanen. Under 2019 kommer regionen arrangera en nationell konferens om drönare i Örebro.

På eventet talade även Koen de Vos, från EU-kommissionens generaldirektorat för transport (DG MOVE), som jobbar med frågor relaterad till luftfartssäkerhet. De Vos pratade bland annat om U-Space som är en digital service för reglering av luftfart för drönare. När allt fler drönare befinner sig i luftrummet, kommer det vara av stor vikt att det finns något som koordinerar alla rörelser i luften. U-Space ses därför av EU-kommissionen som en möjliggörande faktor för att många drönare ska kunna vistas i luften samtidigt. Vikten av regleringar för att säkerställa säkerhet och möjliggörandet av en framtid med drönare som en del av transportsystemet lyftes fram. De Vos var även mycket glad för möjligheten att diskutera dessa frågor med företrädare för regioner och städer då han inte haft den tidigare. I den efterföljande diskussionen ställde publiken flera frågor kring bland annat finansiering för implementering, harmonisering av reglering och argument för mervärdet av att arbeta med utvecklingen av drönare, och hur EU-kommissionens arbetar med dessa frågor. Koen de Vos bjöd in till att ha en fortsatt dialog kring dessa frågor genom ERRIN:s arbetsgrupp för transport.

Central Sweden är tillsammans med Västra Götalandsregionen, Stuttgart regionen, Ile-de-France och Aragon, co-leads för ERRINs transportarbetsgrupp och kommer därmed aktivt delta i nätverkets fortsatta diskussioner med EU:s institutioner och andra relevanta aktörer kring arbetet med drönare.

Mer information

Läs Region Örebro läns handlingsplan för drönare här
Läs mer om U-space här