I en intervju i det senaste nyhetsbrevet från Östersjökommissionen inom CPMR beskriver Magnus Lagergren (KD), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län, behovet av interregional europeisk samverkan för utveckling inom transportområdet och varför regionen är engagerad i CPMR.

I det senaste nyhetsbrevet från Östersjökommissionen i CPMR får Region Örebro län ett stort uppslag i vilket bland annat Magnus Lagergren (KD), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och Dino Keljalic, transportstrateg, intervjuas om regionens arbete inom i Östersjökommissionens transportarbetsgrupp inom CPMR. Magnus säger i intervjun att samarbetet inom CPMR är otroligt viktigt för Region Örebro läns arbete med politisk påverkan och utveckling inom infrastrukturområdet. Magnus beskriver att styrkan med CPMR är att nätverket bidrar till samverkan och närhet till andra europeiska regioner som förenklar investeringar och gemensamma satsningar över läns och landsgränser.

Vad gäller regionens prioriteringar i samarbetet inom CPMR beskriver Magnus att för Örebroregionen är det viktigt att fortsätta utvecklas och stärkas som en utsedd nod inom det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Magnus lyfter att det är viktigt att järnvägsnätet i hela Sverige byggs för att uppfylla en standard på 250 km/h samt att järnvägsnätet i Europa är elektrifierad och att längre godståg på minst 750 meter kan köras mellan Sverige och Europa. Enligt Magnus är en viktig del av att uppnå dessa mål är fortsatt europeiskt samarbete för ett utvidgat, gemensamt och väl fungerande TEN-T-system.

Vad gäller regionens prioriteringar i samarbetet inom CPMR beskriver Magnus att för Örebroregionen är det viktigt att fortsätta utvecklas och stärkas som en utsedd nod inom det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Magnus lyfter att det är viktigt att järnvägsnätet i hela Sverige byggs för att uppfylla en standard på 250 km/h samt att järnvägsnätet i Europa är elektrifierad och att längre godståg på minst 750 meter kan köras mellan Sverige och Europa. Enligt Magnus är en viktig del av att uppnå dessa mål är fortsatt europeiskt samarbete för ett utvidgat, gemensamt och väl fungerande TEN-T-system.

Dino Keljalic, transportstrateg, och Magnus Lagergren (KD), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län

I nyhetsbrevet presenteras även Interreg Central Baltic-projektet Baltic Loop, som Region Örebro län deltar i som partner. Projektet syftar till att skapa effektivare transportflöden och kortare restider mellan Baltikum, Finland och Sverige. Ahmed Alaeddine är Region Örebro läns projektledare för Baltic Loop och i nyhetsbrevet beskriver han Region Örebro läns arbete med projektet.

Central Sweden tipsar om att läsa nyhetsbrevet som förutom artikeln om Region Örebro läns arbete inom intransportområdet informerar om aktuella händelser och vad som pågår inom CPMR Östersjökommissionen just nu.

Bakgrund om CPMR
Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) är ett europeiskt nätverk för interregional samverkan inom fem av Europas havsregioner. Varje havsregion har en egen kommission: Östersjön, Nordsjön, Biscayabukten, Medelhavet och Svarta havet. Central Swedens medlemmar Region Örebro län och Region Gävleborg är medlemmar i CPMR.

För mer information
Läs nyhetsbrevet här
Läs mer om CPMR och Östersjökommissionen här
Läs mer om Baltic Loop här

Kontaktpersoner på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92

Sofia Kjellin
Informationsansvarig

+32 497 54 06 53