Region Örebro län mottog bronsutmärkelse för arbetet kopplat till handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi under REVES Excellence Award i Bryssel den 6 juni 2019. Utmärkelsen tilldelades Region Örebro län för deras, enligt REVES motivering, unika handlingsplan som visar hög ambitionsnivå både vad gäller det regionala men även interregionala arbetet med att stärka den social ekonomin. REVES Excellence Award, som delas ut årligen, syftar till att uppmärksamma europeiska regioner som bedriver ett framgångsrikt arbete inom området social ekonomi.

Den 6 juni 2019 tilldelades Region Örebro län en tredjeplats i REVES Excellence Award 2019. Utmärkelsen delas ut av den europeiska nätverket för social ekonomi, REVES, och syftar till att uppmärksamma europeiska regioner som bedriver ett framgångsrikt arbete inom området social ekonomi. Region Örebro län får utmärkelsen för arbetet med handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi som REVES, enligt motiveringen, menar är unik i sitt slag genom det tydliga regionala stödet till civilsamhället och den sociala ekonomin i Örebro län som handlingsplanen pekar ut samt att handlingsplanen har en hög ambitionsnivå både för arbetet i länet men även för regionens deltagande i europeiska samarbeten inom området. På plats i Bryssel för att delta på ceremonin för mottagandet av utmärkelsen deltog regionrådet Torbjörn Ahlin samt Rasmus Bergander, internationell utvecklingsledare på Region Örebro län.

Rasmus Bergander, internationell utvecklingsledare Region Örebro län, presenterar regionens handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi under REVES Excellence Award.
Rasmus Bergander samt regionråd Torbjörn Ahlin under REVES Excellence Awards. 

För mer information
Läs mer om REVES Excellence Awards här
Läs Region Örebro läns handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi här