Regionkommitténs nätverk RegHub sökte under hösten 2020 nya medlemmar till sitt nätverk RegHub. Syftet med RegHub är att ge regioner, kommuner och städer ökat inflytande i EU:s beslutsfattande. Nu står det klart att Region Gävleborg antagits som ny medlem i nätverket. Thomas Högman, EU-samordnare på Region Gävleborg och kontaktperson för RegHub i Gävleborg, menar att regionens deltagande i nätverket är en möjlighet för regionen till ökad förståelse för genomförandet av EU-politiken och hur det påverkar det regionala utvecklingsuppdraget.

Regionkommitténs nätverk RegHub sökte under hösten 2020 nya medlemmar till sitt nätverk RegHub. Nätverket, som omfattar europeiska regioner och kommuner, ska utvärdera genomförandet av EU:s politik. Syftet med RegHub är att ge regioner, kommuner och städer ökat inflytande i EU:s beslutsfattande.

Nu står det klart att Region Gävleborg blivit medlem i nätverket. Thomas Högman, EU-samordnare på region Gävleborg och kontaktperson för RegHub i Gävleborg menar att detta är en möjlighet för regionen att kompetensutveckla inom EU-politik:

”Vi ser detta nätverk som en god möjlighet att skapa lärande för Region Gävleborg och en möjlighet att föra en dialog om vad som är aktuellt på EU-nivå med sakkunniga medarbetare.”

Att vara med och påverka EU genom nätverket ser Thomas också som positivt även om han är försiktig med att lova att nätverket kommer ge Regionen mycket inflytande:

”Vi är ödmjuka inför möjligheten eller snarare utmaningen i att påverka EU policy, men möjligheten finns”

Det har även funnits ett intresse från kommunerna att regionen ska bli medlem i nätverket enligt Thomas:

”Nätverket gör att vi knyter oss närmare flera viktiga aktörer i regionen. Detta blir som en arena att ta ett regionalt ledarskap kring EU-politiken. Vi ser det även som en stor möjlighet att specifikt knyta vårt arbete närmare regionkommittén”

Även Central Sweden kommer ha en roll i nätverket med att bistå regionen i sitt deltagande i RegHub. Johanna Bond, kontorschef på Central Sweden, välkomnar Region Gävleborgs engagemang i RegHub.

”RegHub är en bra möjlighet för Region Gävleborg att bidra till regionens ambitioner kopplat till att bevaka regionens intressen och påverka lagstiftning på EU-nivå”

Gävleborgs politikern Yoomi Renström (S) har ställt sig positiv till regionens medlemskap i nätverket och även bidragit med sitt stöd i ansökan.  Yoomi, som är ordförande för kommunfullmäktige i Ovanåker och ledamot i Europeiska Regionkommittén, har tidigare utsetts som föredragande för Regionkommitténs yttrande om ”En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025”. Läs gärna Central Swedens tidigare rapportering om Yoomis uppdrag för regionkommittén här.

Kontaktpersoner på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58

Anders Vallin
Informationsansvarig

+32 496 30 69 55