Regeringens prioriteringar för EU-arbetet 2017

Den 15 mars presenterade regeringen sina prioriteringar för EU-arbetet 2017. Liksom året som gått har regeringen även för 2017 satt sina prioriteringar inom de tre områdena – jobb, klimat och migration. Utöver de prioriterade områdena kommer regeringen arbeta för att värna Sveriges intressen i Brexit-förhandlingarna. Regeringen vill även se en omprioritering av EU:s budget och bland annat att sammanhållningspolitiken ska utgöra en mindre andel av budgeten än den gör idag.

Regeringen anser att gränsöverskridande utmaningar kräver gränsöverskridande samarbeten och de har i linje med det tagit fram tre prioriterade områden för arbetet inom EU under 2017. Liksom året som gått kommer de prioriterade områdena för 2017 att vara:

  • Ett Europa för jobb och inkluderande tillväxt
  • En mer ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik
  • En solidarisk flykting- och migrationspolitik och en säker omvärld

Inom området jobb och inkluderande tillväxt lyfter regeringen arbetet kring det toppmöte som ska hållas i Göteborg 17 november 2017, där Stefan Löfven, tillsammans med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, bjuder in till ett toppmöte som kommer att kretsa kring rättvisa jobb och tillväxt.

Utöver de tre prioriterade områdena kommer även ett stort fokus att ligga på att värna Sveriges intressen i Brexit-förhandlingarna. Regeringen kommer att arbeta för en fortsatt god relation mellan EU och Storbritannien såväl som att värna de svenska ekonomiska intressena. Regeringen kommer även att aktivt arbeta för att få den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) omlokaliserad från London till Sverige.

Regeringen har även tagit fram ett antal andra viktiga förhandlingsfrågor för 2017. Senast i slutet av 2017 ska EU-kommissionen presentera sitt förslag på långtidsbudget för perioden efter 2020. I och med detta kommer regeringen arbeta för att EU ska omprioritera utgifterna i den kommande långtidsbudgeten till åtgärder som har ett tydligt mervärde för Europa. Detta innebär bland annat att regeringen vill se en omfattande reducering av utgifter för sammanhållningspolitiken och för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Mer information
Regeringens prioriteringar för EU-arbetet 2017
För regeringen andra viktiga förhandlingsfrågor inom EU
Läs mer om toppmötet i Göteborg 17 november 2017

2017-04-04T17:18:35+00:00 2017-04-04|