Rapport om verksamheten inom EU:s institutioner 2016

Nu finns 2016 års upplaga av the General Report on the activities of the European Union ute, en rapport som publiceras årligen. Rapporten bygger på EU-kommissionens tio prioriteringar och lyfter de aktiviteter som gjorts under 2016 för att uppnå dessa.

EU-kommissionen har publicerat 2016 års upplaga av the General Report on the activities of the European Union. Rapporten är tänkt att vara ett komplement till den vitbok som EU-kommissionen publicerade i början av mars 2017, White Paper on the Future of Europe – Reflections and scenarios for the EU27 by 2025. I rapporten ges en övergripande bild av verksamheten inom EU:s institutioner och de större event, initiativ och beslut som gjorts under 2016 i syfte att uppnå Junckerkommissionens tio prioriteringar. EU-kommissionens arbete leds av dessa prioriteringar som har satts upp under ledning av Jean-Claude Juncker och varje kapitel i rapporten är uppbyggt utifrån en av dessa prioriteringar:

  1. Jobb, tillväxt och investeringar
  2. Den digitala inre marknaden
  3. Energiunionen och klimatpolitiken
  4. Inre marknaden
  5. En djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union
  6. Ett balanserat frihandelsavtal mellan EU och USA
  7. Rättvisa och grundläggande rättigheter
  8. Migration
  9. En starkare global aktör
  10. Ökad demokrati

Rapporten presenterar en överblick över de större event, initiativ och beslut som gjorts under 2016. Utifrån Central Swedens bevakningsområden kan den nya kompetensagendan, europeiska solidaritetskåren, vinterpaketet, ratificeringen av COP21, samt lanseringen av de tematiska S3-plattformarna nämnas som några exempel. Förutom rapporten i sin helhet finns även en kortare version med några utvalda höjdpunkter.

Mer information
Här kan du läsa mer samt ladda ner rapporten
Här kan du läsa mer om EU-kommissionenrs tio prioriteringar
Här kan du läsa Central Swedens artikel om vitboken

2017-03-27T12:15:11+00:00 2017-03-22|