Rapport från transportseminariet i Europaparlamentet om Botniska korridoren publicerad

Central Sweden anordnade den 18 oktober, i samarbete med finska, norska och svenska regionkontor, ett seminarium om den framtida utformningen av TEN-T:s stomnätskorridorer. Seminariet hölls i Europaparlamentet under Europaparlamentarikerna Jens Nilssons (S&D) och Merja Kyllönens (GUE/NGL) värdskap och behandlade vikten av att inkludera Botniska korridoren i stomnätskorridorerna. Jan Lahenkorva från Region Gävleborg deltog i paneldebatten och lyfte bland annat fram regionens arbete med alternativa bränslen. En rapport från seminariet finns nu tillgänglig.


Flera nyckelpersoner inom transportområdet sammanstrålade på onsdagen den 18 oktober i Europaparlamentet för att diskutera den framtida utformningen av TEN-T:s stomnätskorridorer i norra Europa och revideringen av Connecting Europe Facility (CEF). Under seminariet diskuterades vikten av att förlänga korridorerna Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) och NorthSeaBaltic, för att även inkludera de norra delarna av Sverige och Finland, runt den Bottniska viken.

Europaparlamentarikerna Jens Nilsson (S&D) och Merja Kyllönen (GUE/NGL) stod värdar för evenemanget, som inleddes med huvudanföranden av Herald Ruijters, direktör på EU-kommissionens generaldirektorat för transport (DG MOVE), Åsa Webber, Sveriges biträdande ständiga representant till EU, och Mervi Kaikkonen, transportråd på Finlands ständiga representation.

I den påföljande paneldiskussionen diskuterade industrirepresentanter från Belgien och Estland det europeiska mervärdet av förbättrade transportlänkar till och från norra Europa, bland annat kopplat till de omfattande godstransporterna. Därefter presenterade regionala representanter från Sverige, Norge och Finland värdet av en utvidgning för deras respektive regioner och mervärdet för EU som helhet. Jan Lahenkorva från Region Gävleborg belyste bland annat regionens framsteg inom vätgas och bränsleceller och lyfte även fram det pågående elvägsprojektet.

En förlängning av stomnätskorridorerna skulle inkludera norra Sverige, Finland och Norge i de prioriterade sträckorna i det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T), genom en förlängning av ScanMed och NorthSeaBaltic-korridorerna. Central Sweden samarbetar med andra regionkontor från Sverige, Finland och Norge i Botniska korridorens Brysselnätverk för att synliggöra behovet av inkluderingen av Botniska korridoren i stomnätskorridorerna.

En rapport från eventet finns nu tillgänglig här.

För mer information om Botniska korridoren, klicka här.
För att läsa det gemensamma positionspapperet från Botniska korridorens Brysselnätverk om TEN-T:s stomnätskorridorer, klicka här.

2017-11-22T10:00:11+02:00 2017-11-22|