Den 28 maj 2018 sammanträdde Central Swedens styrelse i Bryssel för en heldag med både styrelsemöte och information om EU:s flerårsbudget och finansiella instrument i nästa programperiod. Under förmiddagens styrelsemöte diskuterades bland annat föreningens ekonomi, aktiviteter, praktikantförmåner samt rekryteringen av en vikarierande EU-handläggare. Därtill redovisades utredningen om hälsa och välfärd samt en rapport om flernivåstyre och de regionala påverkansmöjligheterna. Under eftermiddagspasset gavs sedan information om EU:s finansiella instrument av representanter från kommissionens generaldirektorat för regional politik (DG Regio); specifikt kring hur dessa kan komma att tillämpas i nästa programperiod. Styrelsen fick även besök av Cornelius Raapke-Eckert, ekonomiskt råd vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen, som presenterade Sveriges budgetposition i förhandlingarna om EU:s nästa fleråriga budgetramarna, ”the Multi Finacial Framework (MFF).

Måndag den 28 maj höll Central Sweden ideell förening verksamhetsårets andra styrelsemöte. Vid mötet, som anordnades i Bryssel, deltog ordförande Abbe Ronsten (s), Region Dalarna, Irén Lejegren (s), Region Örebro län samt Eva Lindberg (s), Region Gävleborg.

Under förmiddagens styrelsemöte diskuterades bland annat föreningens ekonomi, genomförda aktiviteter, praktikantförmåner och rekryteringen av en vikarierande EU-handläggare. Ebba Bjerkander, policy advisor hos Central Sweden, presenterade även utredningen av vård och hälsa som styrelsen i december gav Central Sweden i uppdrag att utreda för att eventuellt bredda medlemsregionernas beställningar till området för hälsa och välfärd. Sebastian Nilsson, praktikant vid Central Sweden under vårterminen 2018, presenterade sedan en rapport om flernivåstyre och regionala påverkansmöjligheter.

Central Sweden ideell förening höll verksamhetsårets andra styrelsemöte i Bryssel den 28 maj.

Eftermiddagen tillägnades sedan åt en tematisk fördjupning om EU:s finansiella instrument (specifikt hur dessa kan komma att tillämpas i nästa programperiod, post 2020) samt kring hur EU:s långtidsbudget 2021–2027 kan komma att utformas i sin helhet. Wilmer Löwenberg Sarasto, också han praktikant under vårterminen, började med att presentera sin rapport om Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI) titulerad; ”Perspektiv på finansiella instrument inom EU-budgeten: en redogörelse av den Europeiska fonden för strategiska investeringar”. Därefter gav Kris Magnus och Helena Sundblad Schäfer, från EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik, DG REGIO, en presentation om hur DG REGIO arbetar med finansiella instrument samt hur de ser på utvecklingen av de finansiella instrumenten i nästa programperiod.

Estelle Göger, från EU-kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans, DG ECFIN, presenterade sedan investeringsplanen för Europa, ”the Juncker Plan”, och hur kommissionen, via investeringsplanen, söker avlägsna investeringshinder, stärka tekniskt stöd till investeringsprojekt samt att se till att de ekonomiska resurserna används på ett smartare sätt. Dagen avslutades sedan med en presentation av Cornelius Raapke-Eckert, ekonomiskt råd vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen, som redogjorde för den svenska regeringens budgetposition och vad den innebär för EU-budgeten såväl för de svenska statsfinanserna.