Programmet till ERRIN:s projektutvecklingsvecka presenterat

Agendan för det regionala forsknings- och innovationsnätverket ERRIN:s projektutvecklingsvecka är nu presenterat. I slutet av november kommer över 50 olika projektidéer diskuteras i Bryssel under ett antal tematiska sessioner. Sista dag att registrera sin anmälan är 6 november.

Programmet till ERRIN:s projektutvecklingsvecka är nu publicerat. Veckan, som kommer pågå från 20–24 november i Bryssel, riktar sig till idéer som kan bli aktuella att utveckla inom ramen för 2018–2020 års utlysningar inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Sista dag för registrering är 6 november.

ERRIN:s projektutvecklingsvecka är uppdelad i olika tematiska dagar där ett antal relaterade ämnen och projekt behandlas inom ramen för en mötessession. Exempelvis vigs en session åt projekt kopplade till informations- och kommunikationsteknik, där de två projektidéerna ALBiN och I Am Mobile från Alfred Nobel Science Park i Region Örebro län kommer diskuteras. Andra sammanträden under veckan kommer behandla ämnen som bioekonomi, ”blue growth”, transport, hälsa och energi. Sammanlagt kommer över 50 projekt att presenteras och diskuteras under veckan.

 ERRIN – Bakgrund

ERRIN är ett Brysselbaserat nätverk, bestående av 130 regionala intressenter, som verkar för att stötta regional forskning och innovation genom kapacitetsbyggande insatser. Dessa insatser innefattar bland annat understödjande av transregionala samarbeten och partnerskap samt kunskapsutbyte. ERRIN bistår sina medlemsorganisationer att engagera sig i utformningen av kommande EU-policys, utvecklandet av projekt på EU-nivå samt att stärka regioners profil inom området forskning och innovation.

För mer information om ERRINS:s projektutvecklingsvecka och registrering, klicka här.

För att läsa programmet, klicka här.

 

2017-10-24T09:29:26+02:00 2017-10-24|