Två utlysningar finns nu öppna i en ansökningsomgång inom Interreg-programmet Baltic Sea Region. Utlysningarna gäller så kallade förlängningsfaser i redan befintliga projekt samt projektplattformar för att koppla samman projekt finansierade inom Östersjöprogrammet och andra EU-finansierade projekt inom ett specifikt tematiskt område, till exempel smart specialisering eller klimatförändringar. Ansökningsomgången stänger den 31 januari 2019. 

Interreg-programmet Baltic Sea Region (Östersjöprogrammet) syftar till att stimulera transnationellt samarbete mellan länder i Östersjö-regionen. Fram till den 31 januari 2019 finns två utlysningar öppna inom programmet med en budget på 11 miljoner euros vardera. Den ena är en utlysning för en så kallad förlängningsfas (extension stage). Denna utlysning syftar till att stödja framgångsrika samarbetsprojekt inom Östersjöprogrammet med ytterligare finansiering för att implementera specifika aktiviteter som har identifierats under projektperioden för att stärka projektresultaten för långsiktiga effekter. Denna utlysning riktar sig till projekt inom Östersjöprogrammets första, andra och tredje prioritering. Förlängningsfasen ska implementeras under februari/maj 2019.

Den andra utlysningen riktar sig till så kallade projektplattformar. Syftet är att koppla samman projekt finansierade inom Östersjöprogrammet och andra EU-finansierade projekt inom ett specifikt tematiskt område, till exempel smart specialisering eller klimatförändringar. Projektplattformarna ska bidra till att stärka förutsättningar för långsiktiga effekter av projektresultaten.

De två utlysningarna är öppna mellan den 2 oktober och  31 januari 2019.

Bakgrund

Interreg-programmet Baltic Sea Region arbetar under nuvarande programperiod (2014 – 2020) aktivt för en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjö-region. Sedan 2014 har programmet godkänt över 100 projekt för ökad sammanhållning i regionen. Under programmets senaste möte i Tallinn valde dess övervakningskommitté ut 31 nya projekt. Syftet med de två nya utlysningarna är att sondera terrängen av intressenter inför pågående och kommande projekt där eventuella möjligheter finns för såväl förlängning som nya samarbeten.

För mer information

Klicka här för att läsa mer om Interreg-programmet Baltic Sea Region.

För att läsa mer om ansökningsprocessen och möjlig projektfinansiering, klicka här.

Läs Central Swedens artikel om den framtida sammanhållningspolitiken och förslaget om Interreg här.