En prognos som Europaparlamentets väljarbarometer gjort visar en splittrad partipolitisk sammansättning inför det stundande Europaparlamentsvalet i maj. De två stora partigrupperna, EPP och S&D, beräknas tappa ett antal parlamentsledamötesplatser och kommer inte längre uppnå en majoritet av mandaten tillsammans. Flera nytillkomna eller omformerade partier väntas också ta allt fler mandat i parlamentet.  Dessutom minskar mandaten från 751 till 705 i och med Storbritanniens utträde ur EU. Minskningen innebär att Sverige får ytterligare ett mandat i parlamentet, från 20 mandat till 21.

Mellan den 23 – 26 maj kommer EU:s medborgare rösta i Europaparlamentsvalet 2019. Efter Storbritanniens planerade utträde försvinner 46 brittiska parlamentsledamöter och antalet mandat sjunker från 751 till 705. Utträdet innebär också att 27 mandat kommer att fördelas mellan kvarvarande medlemsstater. Sverige tilldelas ett extra mandat och kommer därmed ha 21 platser i EU-parlamentet.

Europaparlamentets väljarbarometer (Eurobarometern) har tillsammans med Kantar Public, kända för att utföra SIFO-undersökningar, publicerat en prognos över den partipolitiska sammansättningen inför det kommande EP-valet i maj. Prognosen är baserad på opinionsundersökningar från varje medlemsstat, med undantag för Storbritannien, utifrån dagens politiska läge och visar antalet parlamentledamotsplatser som varje politisk partigrupp i parlamentet förväntas få.

Prognos över fördelning av Europaparlamentsplatser mellan partigrupperna – 1 mars 2019. Baserat på nuvarande opinionsundersökningar i EU27.

Det har skett förändringar i medlemsstaternas regeringssammasättningar och politiska institutioner sedan det senaste EP-valet 2014. Den kristdemokratiska och liberalkonservativa partigruppen Europeiska folkpartiet (EPP), där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, har med sina 181 mandat fortfarande flest platser enligt prognosen. Socialdemokratiska S&D beräknas att fortsätta vara den näst största gruppen med 135 mandat. Nya partier som tillkommit eller omformerats och som därför inte tillhör någon partigrupp ännu hamnar i prognosgruppen ”Others”, där både grupper inom den politiska högern och vänstern platsar. Prognosen visar inte i vilka partigrupper dessa partier platsar på grund av svårigheten med att förutse placering i partigrupper förrän ett inträde i Europaparlamentet. Kommer dessa partier in i Europaparlamentet kommer de att ingå i redan existerande partigrupper eller nya som eventuellt kommer att bildas.

Tidigare har EPP och S&D tillsammans erhållit en majoritet av mandaten i EU-parlamentet, men enligt den nya prognosen kommer de tillsammans att inneha 316 av 705 mandat. Att de två stora partigrupperna har format majoritet tillsammans har inneburit att de gemensamt organiserat valet av parlamentsordförande och fördelning av andra poster inom Europaparlamentet. Den gemensamma majoriteten har också utgjort utgångspunkt för fördelningen av poster och ansvarsområden i de andra EU-institutionerna. Utifrån prognosen kommer denna majoritet inte vara möjlig att forma efter valet. Utöver en allt mer splittrad politisk sammansättning och framkomst av nya partier så spelar även Storbritanniens planerade utträde från EU en roll i detta. Både EPP och S&D förlorar många mandat när de brittiska EU-parlamentsledamöterna lämnar sina platser efter Brexit.

Partigrupper
Politiker från EU:s medlemsstater med samma politiska tillhörighet samlas i olika partigrupper i Europaparlamentet. De nuvarande åtta partigrupperna är följande:

  • Europeiska folkpartiets grupp med 219 mandat (EPP): Moderaterna och Kristdemokraterna
  • Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater med 187 mandat (S&D): Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ
  • Europeiska konservativa och reformister med 73 mandat (ECR): Sverigedemokraterna
  • Alliansen liberaler och demokrater för Europa med 68 mandat (Alde): Liberalerna och Centerpartiet
  • Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster med 52 mandat (GUE/NGL): Vänsterpartiet
  • De gröna/Europeiska fria alliansen med 52 mandat (G/EFA): Miljöpartiet
  • Frihet och direktdemokrati i Europa med 43 mandat (EFDD): Inga svenska partier
  • Nationernas och friheternas Europa med 34 mandat (ENF): Bland andra franska Nationell samling. Inga svenska ledamöter.
  • Grupplösa i Europaparlamentet med 23 mandat (NI eller NA): Bland andra grekiska Gyllene Gryning och italienska Femstjärnerörelsen. Inga svenska ledamöter.

För mer information om EP-valet
Läs om Europaparlamentets prognos inför EP-valet
Läs Riksdagens informationssida om valet
Registrera dig på EP:s informationssida ”den här gången röstar jag”.
Läs mer om vad EU gör i din region
Mer detaljerad information om valet finns att läsa på Europaportalen
Lyssna på Ekots EU-reporter Susanne Palme i Europapodden om prognosen