Som respons till Coronakrisen (COVID-19) har ett flertal organisationer lanserat plattformar för informationsförmedling och kunskapsutbyten riktade till regioner och kluster. Europeiska regionkommittén, Vanguardinitiativet, ERRIN, AER och ECCP är exempel på organisationer som erbjuder plattformar med samlade analyser, utlysningar, EU-åtgärder samt lösningsförslag. Aktörer uppmuntras till att dela med sig av sina erfarenheter och funderingar.

Under den senaste veckan har ett flertal initiativ riktade till regioner och klustersamarbeten lanserats för att hantera den pågående Coronakrisen. Initiativen erbjuder plattformar för informationsförmedling och kunskapsutbyten. Berörda parter uppmuntras till att dela erfarenheter och funderingar för att stärka samarbeten och förbättra krishanteringen. Nedan listas några av initiativen:

Europeiska regionkommittén (ReK) – Genom sin handlingsplan för att stödja regionala och lokala myndigheter i Coronakrisen, lanserar ReK en plattform för utbyte av behov och lösningar mellan lokala och regionala ledare. Ledamöter från ReK kommer delta på plattformen för att förmedla praktisk information om EU-åtgärder, särskilt finansieringsmöjligheter. Ledamöterna ska, genom erfarenhetsutbytet på plattformen, kunna ge konkret återkoppling från den lokala och regionala synvinkeln om hur man bör handskas med krisens hälsomässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Ambitionen är att insamlandet av underlag ska användas för att förbättra EU:s politik genom kontroll av hur den genomförs i praktiken och resultat på fältet.

För att läsa ReK:s pressmeddelande, klicka här.
För att komma till plattformen, klicka här. 

Vanguardinitiativet – Nätverkets sekretariat samlar in goda exempel från medlemsregionerna på initiativ som har lanserats i regionerna för att hantera Coronakrisen. En sammanställning av de goda exemplen har publicerats på nätverkets intranät för medlemsregionerna att ta del av.

European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) – Medlemmar i ERRIN kan nu dela med sig av sina innovativa initiativ för att hantera Coronakrisen. Plattformen erbjuder utöver kunskapsutbytet även samlade nyheter, utlysningar och åtgärder kopplade till COVID-19. Ett dagligt nyhetsmejl med information från nätverket finns att prenumerera på.

Besök ERRIN:s plattform här.

Assembly of European Regions (AER) – Plattformen lanserad av AER fokuserar på informationsförmedling riktad till regioner. Nyhetsartiklar, analyser, åtgärder, samt utlysningar finns samlade tillsammans med användbara länkar till bland annat EU-institutionerna, officiell statistik och information från världshälsoorganisationen.

För att komma till AER:s plattform, klicka här.