Samlad info om över 1,5 miljon projekt finansierade av ERUF och ESF+ i föregående programperiod är vad plattformen Kohesio omfattar som lanserades i samband med det åttonde sammanhållningspolitiska forumet 17 – 18 mars.  

I samband med det åttonde sammanhållningspolitiska forumet lanserade EU-kommissionen Kohesio, en plattform som samlar information om över 1,5 miljon projekt som sedan 2014 finansierats genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden (ESF). Kohesio bygger på en samverkan mellan alla myndigheter i EU:s medlemsländer som förvaltar strukturfonderna, så som Tillväxtverket och ESF-rådet i Sverige.

Plattformen erbjuder:

  • Information om 1,5 miljon projekt från finansieringsperioden 2014–2020, med länkar till respektive program och fonder.
  • Information om de 500 000 stödmottagarna och status för genomförandet av projekten.
  • Data som täcker över 300 operativa program i de 27 medlemsländerna.
  • En interaktiv karta som gör det möjligt att hämta data geografiskt.

För mer information
Besök plattformen här
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om Kohesio här

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58