Mål om att minska EU:s gasanvändning med 15 procent jämfört med den genomsnittliga användningen de fem föregående åren innan den sista maj 2023 är vad EU-kommissionen föreslår med ny lagstiftning och plan för minskning av efterfrågan på gas som presenterades den 20 juli. Om medlemsländerna inte tar till tillräckligt effektiva åtgärder kan målsättningen bli obligatoriskt bindande.  

Den 20 juli presenterade EU-kommissionen en plan för att minska efterfrågan på gas för att förbereda EU för minskad tillgång. Planen omfattar en målsättning om att mellan 1 augusti 2022 och 31 maj 2023 minska EU:s gasanvändning med 15 procent jämfört med den genomsnittliga användningen de fem föregående åren. Målsättningen är i dagsläget enbart en stark rekommendation. Men den nya lagstiftningen gör det möjligt för EU-kommissionen att, efter samråd med medlemsstaterna, göra denna målsättning obligatorisk.

Sveriges direkta beroende av rysk energi är mindre än hos många andra europeiska länder men vi har ett indirekt beroende genom till exempel energipriser, skriver Energimyndigheten på sin hemsida. Det finns därmed all anledning även för Sverige och svenska aktörer att ta denna uppmaning på största allvar och analysera vad detta förslag innebär för Sverige. Innan oktober i år ska varje medlemsstat rapportera till kommissionens hur landet planerar att bidra till att nå målsättningen om minskad gasanvändning med 15 procent. Det är upp varje medlemsstat att själv avgöra hur gasanvändningen ska minskas.

Den plan för minskning av efterfrågan på gas som presenterades i samband med lagförslaget är främst inriktad på att ersätta gas med andra bränslen och på övergripande energibesparingar inom alla sektorer. Planen innehåller riktlinjer som medlemsstaterna ska ta hänsyn till när de planerar inskränkningar.

För mer information
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om planen här
Läs Europaportalens rapportering om planen här

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92